RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14023
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14023


Označenie: STN EN 14023 zrušená
Slovenský názov: Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na asfalty modifikované polymérom
Anglický názov: Bitumen and bituminous binders. Framework specification for polymer modified bitumens
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2006
Dátum zrušenia: 1. 11. 2010
Jazyk: SK
ICS: 93.080.20
Triediaci znak: 65 7208
Úroveň zapracovania: idt EN 14023:2005
Vestník: 04/06
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava Oa V 12/06
Nahradzujúce normy: STN EN 14023:2010-11 (65 7208)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy:Obsah normy STN EN 14023
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Symboly a skratky 7
4 Odber vzoriek 8
5 Požiadavky a skúšobné metódy 8
5.1 Vlastnosti a súvisiace skúšobné metódy 8
5.2 Zhoda a sporné prípady 9
6 Preukazovanie zhody 12
6.1 Všeobecne 12
6.2 Skúška typu 12
6.3 Vnútropodniková kontrola výroby (FPC) 12
Príloha A (informatívna) Príklad výberu klasifikácie pre PMB 45/8060 14
Príloha B (informatívna) Ostatné vlastnosti 15
Príloha ZA (informatívna) Kapitoly európskej normy týkajúce sa hlavných požiadaviek
alebo iných ustanovení smerníc ES 16
ZA.1 Rozsah a dôležité vlastnosti 16
ZA.2 Postup preukazovania zhody asfaltov modifikovaných polymérom 17
ZA.3 Označenie CE a označovanie 17
Literatúra 20