RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 22112
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 22112


Označenie: STN EN ISO 22112 zrušená
Slovenský názov: Stomatológia. Umelé zuby na zubné protézy (ISO 22112: 2005)
Anglický názov: Dentistry. Artificial teeth for dental prostheses (ISO 22112:2005)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2006
Dátum zrušenia: 1. 2. 2018
Jazyk: SK
ICS: 11.060.10
Triediaci znak: 85 6347
Úroveň zapracovania: idt ISO 22112:2005, idt EN ISO 22112:2006
Vestník: 08/06
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 22112:2018-02 (85 6347)
Nahradené normy: STN EN ISO 3336:2001-03 (66 5251), STN EN ISO 4824+A1:2000-12 (66 5238)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma špecifikuje klasifikáciu, požiadavky a skúšobné metódy pre syntetické polymérové a keramické zuby, ktoré sa vyrábajú na protézy, používané v stomatológii.Obsah normy STN EN ISO 22112
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 5
4 Klasifikácia 6
5 Požiadavky 6
5.1 Všeobecne 6
5.2 Keramické zuby 7
5.3 Syntetické polymérové zuby 7
6 Odber vzoriek 7
7 Prehliadka a skúšobné metódy 7
7.1 Vizuálna prehliadka 7
7.2 Rozmery zubov 8
7.3 Porovnanie so vzorkovnicou odtieňov 8
7.4 Konečná úprava povrchu keramických zubov 8
7.5 Konečná úprava povrchu syntetických polymérových zubov 9
7.6 Poréznosť keramických zubov 10
7.7 Poréznosť syntetických polymérových zubov a iné nedostatky 11
7.8 Rádioaktivita keramických zubov 11
7.9 Ukotvenie keramických zubov v polyméroch základu zubnej protézy 12
7.10 Odolnosť keramických zubov proti tepelnému šoku 13
7.11 Kvalita spájania syntetických polymérových zubov s polymérmi základu zubnej protézy 13
7.12 Odolnosť proti zblednutiu povrchu, deformácii a tvorbe malých mikrotrhlín 14
7.13 Farebná stálosť syntetických polymérových zubov 16
7.14 Rozmerová stabilita syntetických polymérových zubov 16
8 Označovanie, etiketovanie, balenie a informácie poskytnuté výrobcom 17
8.1 Označovanie, etiketovanie a balenie 17
8.2 Informácie poskytnuté výrobcom 17
8.3 Návod výrobcu 17
Literatúra 18