RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13924
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13924


Označenie: STN EN 13924 zrušená
Slovenský názov: Asfalty a asfaltové spojivá. Požiadavky na tvrdé cestné asfalty
Anglický názov: Bitumen and bituminous binders. Specifications for hard paving grade bitumens
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2006
Dátum zrušenia: 1. 10. 2017
Jazyk: SK
ICS: 93.080.20
Triediaci znak: 65 7202
Úroveň zapracovania: idt EN 13924:2006
Vestník: 10/06
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 6/12, 4/11, 9/12, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny: Oprava *AC V 06/07
Nahradzujúce normy: STN EN 13924-1:2016-06 (65 7202)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma poskytuje súbor na určenie vlastností a príslušných skúšobných metód pre tvrdé cestné asfalty, ktoré sú vhodné na používanie pri stavbe a údržbe ciest, letiskových plôch a iných spevnených plôch.Obsah normy STN EN 13924
Predhovor 5
Úvod 6
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 7
4 Odber vzoriek 7
5 Požiadavky a skúšobné metódy 8
6 Preukazovanie zhody 9
Príloha A (normatívna) Výpočet penetračného indexu 12
Príloha B (informatívna) Informatívne vlastnosti 13
Príloha ZA (informatívna) Kapitoly tejto európskej normy týkajúce sa ustanovení
smernice ES o stavebných výrobkoch 14
Literatúra 19