Tlačiť

STN EN ISO 11145


Označenie: STN EN ISO 11145 zrušená
Slovenský názov: Optika a fotonika. Lasery a laserové zariadenia. Slovník a značky (ISO 11145: 2006)
Anglický názov: Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Vocabulary and symbols (ISO 11145:2006)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2006
Dátum zrušenia: 1. 9. 2007
Jazyk: EN
ICS: 01.040.31, 01.080.40, 31.260
Triediaci znak: 19 2013
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 11145:2006, idt ISO 11145:2006
Vestník: 11/06
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 7/07,
Nariadenie vlády: 310/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 11145:2007-09 (19 2013)
Nahradené normy: STN EN ISO 11145:2003-01 (19 2013)
Poznámka vo Vestníku: (Rozpracované prekladom)
Predmet normy: