RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1846-2/A2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1846-2/A2


Označenie: STN EN 1846-2/A2 zrušená
Slovenský názov: Vozidlá požiarnej a záchrannej služby. Časť 2: Všeobecné požiadavky. Bezpečnosť a výkon
Anglický názov: Firefighting and rescue service vehicles. Part 2: Common requirements. Safety and performance
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2007
Dátum zrušenia: 29. 12. 2009
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 92 9301
Úroveň zapracovania: idt EN 1846-2:2001/A2:2006
Vestník: 12/06
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie: 2/08, 5/09, 6/04, 11/08, 4/06, 7/07,
Nariadenie vlády: 310/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1846-2+A3:2009-07 (92 9301)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť tejto európskej normy špecifikuje požiadavky a určuje minimálne požiadavky na bezpečnosť a jej vykonanie pre vozidlá požiarnej a záchrannej služby.