RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1309-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1309-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1309-2
Slovenský názov: Guľatina a rezivo. Metóda merania rozmerov. Časť 2: Guľatina. Požiadavky na pravidlá merania a výpočet objemu
Anglický názov: Round and sawn timber. Method of measurement of dimensions. Part 2: Round timber. Requirements for measurement and volume calculation rules
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 79.040
Triediaci znak: 49 1013
Úroveň zapracovania: idt EN 1309-2:2006
Vestník: 03/07
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1309-2:2006-10 (49 1013)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje zásady, ktoré by sa mali používať pri odvodzovaní pravidiel na meranie guľatiny a na výpočet objemu.Obsah normy STN EN 1309-2
Predhovor 6
Úvod 6
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 7
4 Meranie a výpočet objemu guľatiny 7
4.1 Všeobecne 7
4.2 Dĺžka 7
4.2.1 Zariadenie 7
4.2.2 Metódy merania 7
4.2.3 Zaznamenávanie výsledkov 7
4.3 Hrúbka 7
4.3.1 Zariadenie 7
4.3.2 Metóda merania 7
4.3.3 Zaznamenávanie výsledkov 8
4.4 Výpočet objemu 8
5 Meranie a výpočet objemu rovnaní dreva 8
5.1 Zariadenie 8
5.2 Metódy merania 8
5.3 Určenie objemu rovnane dreva 8
6 Meranie hmotnosti – Guľatina a rovnane dreva 8
6.1 Všeobecne 8
6.2 Zariadenie 8
6.3 Metódy merania 8
6.4 Zaznamenávanie výsledkov 9
Príloha A (informatívna) – Príklady pravidiel na meranie a výpočet objemu guľatiny,
ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v tejto norme 10
A.1 Rakúsko 10
A.2 Česká republika 10
A.3 Fínsko 11
A.4 Francúzsko 12
A.5 Nemecko 12
A.6 Írsko 13
A.7 Taliansko 13
A.8 Lotyšsko 13
A.9 Litva 13
A.10 Holandsko 13
A.11 Nórsko 13
A.12 Švédsko 13
A.13 Švajčiarsko 13
A.14 Spojené kráľovstvo 13
Príloha B (normatívna) – Pravidlá merania a výpočtu objemu, ktoré sa použijú, ak neexistujú
národné, regionálne alebo miestne pravidlá 14
B.1 Dĺžka 14
B.1.1 Zariadenie 14
B.1.2 Metódy merania 14
B.1.3 Zaznamenávanie výsledkov 14
B.2 Hrúbka 14
B.2.1 Zariadenie 14
B.2.2 Meranie 14
B.2.3 Metóda merania 15
B.2.4 Zaznamenávanie výsledkov 15
B.2.5 Určenie objemu 15