Tlačiť

STN EN 1993-2


Označenie: STN EN 1993-2 zrušená
Slovenský názov: Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 2: Oceľové mosty
Anglický názov: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 2: Steel Bridges
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2007
Dátum zrušenia: 1. 12. 2007
Jazyk: EN
ICS: 91.010.30, 91.080.10, 93.040
Triediaci znak: 73 6206
Úroveň zapracovania: idt EN 1993-2:2006
Vestník: 03/07
Poplatok: Tlačená verzia: 31,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 28.62 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 31.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 41.34 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1993-2:2007-12 (73 6205)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: (Rozpracovanie prekladom)
Predmet normy: