Tlačiť

STN EN 50131-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 50131-1
Slovenský názov: Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy. Časť 1: Požiadavky na systém
Anglický názov: Alarm systems. Intrusion systems. Part 1: System requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.310, 13.320
Triediaci znak: 33 4591
Úroveň zapracovania: idt EN 50131-1:2006
Vestník: 05/07
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *IS1 V 09/09, Zmena *A1 V 03/10, Zmena *IS2 V 03/11, Zmena A2 V 01/18
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 50131-1:2002-03 (33 4591)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma určuje požiadavky na elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy inštalované v budovách, ktoré používajú vyhradené alebo nešpecifikované prepojenia alebo bezdrôtové prenosy.Obsah normy STN EN 50131-1
Úvod 7
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 8
3 Definície a skratky 8
3.1 Definície 8
3.2 Skratky 13
4 Funkcie systému 14
5 Komponenty systému 14
6 Stupne zabezpečenia 14
7 Klasifikácia prostredia 15
7.1 Trieda prostredia I: Vnútorné 15
7.2 Trieda prostredia II: Vnútorné – všeobecné 15
7.3 Trieda prostredia III: Vonkajšie – chránené alebo vnútorné s extrémnymi podmienkami 15
7.4 Trieda prostredia IV: Vonkajšie – všeobecné 15
8 Funkčné požiadavky 15
8.1 Detekcia narušenia, sabotáže, spustenie tiesňového poplachového stavu
a rozpoznávanie porúch 15
8.2 Iné funkcie 16
8.3 Prevádzka 17
8.4 Vyhodnocovanie 22
8.5 Indikácie 25
8.6 Hlásenie 28
8.7 Zabezpečenie proti sabotáži 29
8.8 Prepojenia 31
8.9 Časový priebeh operácií v EZS/TPS 33
8.10 Pamäť udalostí 33
9 Napájacie zdroje 36
9.1 Typy napájacích zdrojov 36
9.2 Požiadavky 36
10 Prevádzková spoľahlivosť 37
10.1 Komponenty EZS/TPS 37
11 Funkčná spoľahlivosť 37
12 Požiadavky na okolité prostredie 37
12.1 Elektromagnetická kompatibilita 37
13 Elektrická bezpečnosť 38
14 Dokumentácia 38
14.1 Dokumentácia systému EZS/TPS 38
14.2 Dokumentácia komponentov systému EZS/TPS 38
15 Značenie a identifikácia 38
Príloha A (normatívna) – Osobitné národné podmienky 39
Príloha B (informatívna) – Prevádzkové vlastnosti poplachového prenosového systému 40
Národná príloha NA (informatívna) – Opravy terminológie v STN P CLC/TS 50131-3 a STN P CLC/TS 50131-7 42

Tabuľka 1 – Poruchy 16
Tabuľka 2 – Úrovne prístupu 18
Tabuľka 3 – Požiadavky na prístupové kódy 18
Tabuľka 4 – Zamedzenie zapnutia ochrany 19
Tabuľka 5 – Preklenutie podmienok brániacich zapnutiu ochrany 20
Tabuľka 6 – Obnovenie stavu 21
Tabuľka 7 – Vyhodnocovanie signálov alebo správ o narušení, tiesni, sabotáži a poruche 24
Tabuľka 8 – Indikácie 26
Tabuľka 9 – Dostupnosť indikácií v stave zapnutej/vypnutej ochrany na úrovni prístupu 1 27
Tabuľka 10 – Požiadavky na hlásenia 28
Tabuľka 11 – Požiadavky na prevádzkové vlastnosti poplachového prenosového systému 29
Tabuľka 12 – Detekcia sabotáže – sledované komponenty 30
Tabuľka 13 – Detekcia sabotáže – druh sabotáže 30
Tabuľka 14 – Monitorovanie nahradenia 30
Tabuľka 15 – Monitorovanie nahradenia – požiadavky na časovanie 31
Tabuľka 16 – Maximálna nedostupnosť prepojení 31
Tabuľka 17 – Intervaly overenia 32
Tabuľka 18 – Maximálny čas od posledného signálu alebo správy 32
Tabuľka 19 – Zabezpečenie signálov alebo správ 32
Tabuľka 20 – Generovanie signálov alebo správ 33
Tabuľka 21 – Pamäť udalostí 34
Tabuľka 22 – Pamäť udalostí – udalosti, ktoré sa majú zaznamenať 35
Tabuľka 23 – Minimálny čas napájania záložným zdrojom 36
Tabuľka 24 – Čas dobíjania záložného napájacieho zdroja 37
Tabuľka B.1 – Čas prenosu – klasifikácia 40
Tabuľka B.2– Čas prenosu – maximálna hodnota 40
Tabuľka B.3 – Interval odovzdania (hlásenie) správy – klasifikácia 40