Tlačiť

STN EN 1992-2/NAPridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1992-2/NA
Slovenský názov: Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové mosty. Navrhovanie a konštruovanie
Anglický názov: Eurocode 2. Design of concrete structures. Concrete bridges. Design and detailing rules
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2008
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 6206
Úroveň zapracovania:
Vestník: 06/08
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Časť 2 eurokódu 2 uvádza všeobecné zásady pre mosty a časti mostov z prostého, vystuženého a predpätého betónu, vyrobených z hutného a ľahkého kameniva.