Tlačiť

STN EN ISO 11145


Označenie: STN EN ISO 11145 zrušená
Slovenský názov: Optika a fotonika. Lasery a laserové zariadenia. Slovník a značky (ISO 11145: 2006)
Anglický názov: Optics and photonics. Lasers and laser-related equipment. Vocabulary and symbols (ISO 11145:2006)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2008
Dátum zrušenia: 30. 9. 2016
Jazyk: SK
ICS: 01.040.31, 01.080.40, 31.260
Triediaci znak: 19 2013
Úroveň zapracovania: idt ISO 11145:2006, idt EN ISO 11145:2008
Vestník: 10/08
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 5/12, 7/11, 5/09, 2/13, 10/10, 12/09,
Nariadenie vlády: 436/2008 310/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 11145:2016-08 (19 2013)
Nahradené normy: STN EN ISO 11145:2007-09 (19 2013)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma definuje základné termíny, značky a jednotky meraných veličín pre oblasť laserovej techniky na zjednotenie terminológie, dosiahnutie jednoznačných definícií a možností reprodukovaného overovania parametrov laserového zväzku a vlastností laserových výrobkov.Obsah normy STN EN ISO 11145
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Značky a jednotky merania 5
3 Termíny a definície 7
Príloha A (informatívna) – Vysvetlenie rozdielu v terminológii medzi normami IEC 60825-1
a ISO 11145 25
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 98/37/ES 26
Príloha ZB (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 2006/42/ES 27
Literatúra 28
Zoznam symbolov 28
Abecedný register 30