RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 11252
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 11252


Označenie: STN EN ISO 11252 zrušená
Slovenský názov: Lasery a laserové zariadenia. Laserové prístroje. Minimálne požiadavky na dokumentáciu (ISO 11252: 2004)
Anglický názov: Lasers and laser-related equipment. Laser device. Minimum requirements for documentation (ISO 11252:2004)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2008
Dátum zrušenia: 1. 12. 2013
Jazyk: SK
ICS: 31.260
Triediaci znak: 19 2005
Úroveň zapracovania: idt ISO 11252:2004, idt EN ISO 11252:2008
Vestník: 10/08
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 5/12, 7/11, 5/09, 2/13, 10/10, 12/09,
Nariadenie vlády: 436/2008 310/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 11252:2013-12 (19 2005)
Nahradené normy: STN EN ISO 11252:2005-08 (19 2005)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma stanovuje minimálnu sprievodnú dokumentáciu a informáciu na označovanie informačnými štítkami, ktoré sa má vyhotoviť na laserových zariadeniach (vrátane laserových diód).Obsah normy STN EN ISO 11252
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 6
4 Jednotky 6
5 Technické údaje 7
5.1 Všeobecné údaje 7
5.2 Výstupné charakteristiky zväzku 7
5.3 Napájací zdroj 7
5.4 Kvapaliny a plyny 8
5.5 Stav okolitého prostredia 8
5.6 Mechanické rozhrania 9
5.7 Bezpečnosť 9
6 Návod na obsluhu 9
7 Označovanie a informačné štítky 9
Príloha A (informatívna) Vzor pre technické údaje 10
Príloha ZA (informatívna) Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 98/37 EHS 14
Príloha ZB (informatívna) Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 2006/42 EHS 15
Literatúra 16