RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1337-10
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1337-10Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1337-10
Slovenský názov: Ložiská v stavebníctve. Časť 10: Prehliadky a údržba
Anglický názov: Structural Bearings. Part 10: Inspection and maintenance
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2009
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30
Triediaci znak: 73 6270
Úroveň zapracovania: idt EN 1337-10:2003
Vestník: 12/08
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1337-10:2003-12 (73 6270)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma platí pre prehliadky a údržbu ložísk navrhnutých podľa EN 1337-1 na stavbu mostov a konštrukcií, vyžadujúcich podobné systémy uloženia ako mosty.Obsah normy STN EN 1337-10
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Definície a symboly 6
4 Všeobecné požiadavky na bežné a hlavné prehliadky 6
5 Bežné prehliadky 7
6 Hlavné prehliadky 7
7 Údržba a výmena 11
Príloha A (informatívna) – Vysvetlivky 12
Príloha B (informatívna) – Protokol o prehliadke ložísk 13