Tlačiť

STN EN ISO 11554


Označenie: STN EN ISO 11554 zrušená
Slovenský názov: Optika a fotonika. Lasery a laserové zariadenia. Skúšobné metódy výkonu energie a časových charakteristík laserového zväzku (ISO 11554: 2006)
Anglický názov: Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam power, energy and temporal characteristics (ISO 11554:2006)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2008
Dátum zrušenia: 1. 3. 2018
Jazyk: EN
ICS: 31.260
Triediaci znak: 19 2014
Úroveň zapracovania: idt ISO 11554:2006, idt EN ISO 11554:2008
Vestník: 11/08
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 5/12, 7/11, 5/09, 2/13, 10/10, 12/09,
Nariadenie vlády: 436/2008 310/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 11554:2018-03 (19 2014)
Nahradené normy: STN EN ISO 11554:2006-10 (19 2014)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: