RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1846-3+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1846-3+A1


Označenie: STN EN 1846-3+A1 zrušená
Slovenský názov: Vozidlá požiarnej a záchrannej služby. Časť 3: Pevne zabudované zariadenia. Bezpečnosť a vyhotovenie (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Firefighting and rescue service vehicles. Part 3: Permanently installed equipment. Safety and performance
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2009
Dátum zrušenia: 1. 1. 2014
Jazyk: SK
ICS: 13.220.10
Triediaci znak: 92 9301
Úroveň zapracovania: idt EN 1846-3:2002+A1:2008, idt EN 1846-3:2002+A1:2008/Cor. Sep.:2008
Vestník: 02/09
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 5/12, 7/11, 5/09, 2/13, 10/10, 12/09,
Nariadenie vlády: 436/2008 310/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1846-3:2014-01 (92 9301)
Nahradené normy: STN EN 1846-3:2004-08 (92 9301)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť európskej normy stanovuje minimálne požiadavky na bezpečnosť a vyhotovenie niektorých voliteľných, špecificky pevne zabudovaných zariadení vo vozidlách požiarnej a záchrannej služby, ktoré sú obsluhované znalými osobami, ako sa to navrhuje v EN 1846-1 a ustanovuje v EN 1846-2.Obsah normy STN EN 1846-3+A1
Predhovor 6
Úvod 6
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 9
4 Zoznam závažných ohrození 10
4.1 Vodné zariadenie 11
4.2 Zariadenie na primiešavadlo 12
4.3 Monitor 13
4.4 Manipulačné mechanizmy 14
5 Požiadavky 14
5.1 Všeobecné požiadavky 14
5.2 Bezpečnostné požiadavky a/alebo ochranné opatrenia 15
5.2.1 Všeobecné požiadavky 15
5.2.2 Vodné zariadenie 15
5.2.3 Zariadenie na primiešavadlo 16
5.2.4 Monitor 16
5.2.5 Manipulačné mechanizmy 17
5.3 Požiadavky na vyhotovenie 17
5.3.1 Všeobecné požiadavky 17
5.3.2 Vodné zariadenie 18
5.3.3 Zariadenie na primiešavadlo 21
5.3.4 Monitor 22
5.3.5 Manipulačné mechanizmy 22
6 Overovanie 23
6.1 Všeobecné požiadavky 23
6.2 Overovanie bezpečnostných požiadaviek a/alebo opatrení 23
6.2.1 Všeobecné požiadavky 23
6.2.2 Vodné zariadenie 23
6.2.3 Zariadenie na primiešavadlo 24
6.2.4 Monitor 24
6.2.5 Manipulačné mechanizmy 25
6.3 Overovanie požiadaviek na vyhotovenie 25
6.3.1 Všeobecné požiadavky 25
6.3.2 Vodné zariadenie 25
6.3.3 Zariadenie na primiešavadlo 26
6.3.4 Monitor 27
6.3.5 Manipulačné mechanizmy 27
7 Informácie o používaní 27
7.1 Všeobecné požiadavky 27
7.2 Dôležité informácie a označovanie vzťahujúce sa na bezpečnosť 27
7.3 Informácie a označovanie vzťahujúce sa na vyhotovenie 28
Príloha A (informatívna) – Meranie dostreku monitora 29
Príloha ZA (informatívna) – !Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 98/37/ES" 30
!Príloha ZB (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 2006/42/ES" 31
!Literatúra" 32