Tlačiť

STN EN ISO 11810-1


Označenie: STN EN ISO 11810-1 zrušená
Slovenský názov: Lasery a laserové zariadenia. Skúšobná metóda a klasifikácia odolnosti chirurgických rúšok a prikrývok na ochranu pacienta pred laserom. Časť 1: Primárne vznietenie a priepustnosť (ISO 11810-1: 2005)
Anglický názov: Lasers and laser-related equipment - Test method and classification for the laser resistance of surgical drapes and/or patient protective covers - Part 1: Primary ignition and penetration (ISO 11810-1:2005)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2009
Dátum zrušenia: 1. 5. 2016
Jazyk: EN
ICS: 11.040.30, 13.340.99, 31.260
Triediaci znak: 19 2026
Úroveň zapracovania: idt ISO 11810-1:2005, idt EN ISO 11810-1:2009
Vestník: 07/09
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 1/13, 11/15, 6/13, 4/10, 8/12, 8/16, 10/11, 7/14, 11/10, 4/15,
Nariadenie vlády: 582/2008
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 11810:2016-05 (19 2026)
Nahradené normy: STN EN ISO 11810-1:2005-07 (19 2026)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: