RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12591
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12591Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 12591
Slovenský názov: Asfalty a asfaltové spojivá. Špecifikácie cestných asfaltov
Anglický názov: Bitumen and bituminous binders.Specifications for paving grade bitumens
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2009
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.100.50, 93.080.20
Triediaci znak: 65 7201
Úroveň zapracovania: idt EN 12591:2009
Vestník: 11/09
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 6/12, 4/11, 9/12, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 12591:2001-10 (65 7201)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma poskytuje súbor požiadaviek na špecifikovanie rozsahu vlastností a príslušné skúšobné metódy na asfalty, ktoré sú vhodné na používanie pri výstavbe a údržbe ciest, letiskových plôch a iných dopravných plôch, spolu s požiadavkami na hodnotenie zhody.Obsah normy STN EN 12591
Predhovor 5
Úvod 6
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 7
4 Odber vzoriek 7
5 Požiadavky a skúšobné metódy 7
6 Hodnotenie zhody 15
Príloha A (normatívna) – Výpočet penetračného indexu Ip 17
Príloha B (informatívna) – Doplňujúce informácie o výbere triedy spojiva 18
Príloha ZA (informatívna) – Kapitoly (články) tejto európskej normy týkajúce sa ustanovení
smernice ES o stavebných výrobkoch 19
Literatúra 27