RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 15322
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 15322


Označenie: STN EN 15322 zrušená
Slovenský názov: Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na špecifikáciu riedených a zmäkčených asfaltových spojív
Anglický názov: Bitumen and bituminous binders.Framework for specifying cut-back and fluxed bituminous binders
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2010
Dátum zrušenia: 1. 5. 2014
Jazyk: SK
ICS: 75.140, 91.100.50
Triediaci znak: 65 7205
Úroveň zapracovania: idt EN 15322:2009
Vestník: 12/09
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 6/12, 4/11, 9/12, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 15322:2013-11 (65 7205)
Nahradené normy: STN 65 7205:1977-05
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma poskytuje súbor požiadaviek na špecifikáciu riedených a zmäkčených asfaltových spojív, vhodných na stavbu a údržbu ciest, letísk a iných dopravných plôch.Obsah normy STN EN 15322
Predhovor 7
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 9
4 Skratky 9
5 Požiadavky a skúšobné metódy 11
5.1 Vlastnosti/charakteristiky a súvisiace skúšobné metódy 11
5.2 Uvoľňovanie nebezpečných regulovaných látok 18
6 Hodnotenie zhody 18
6.1 Všeobecne 18
6.2 Skúšky typu 18
6.2.1 Počiatočná skúška typu (ITT) 18
6.2.2 Ďalšie skúšky typu 18
6.2.3 Odber vzoriek, skúšanie a kritériá zhody 18
6.3 Vnútropodniková kontrola výroby (FPC) 18
Príloha A (informatívna) Príklady skratiek riedených asfaltových spojív a zmäkčených
asfaltových spojív 19
Príloha B (informatívna) Príklady vybratých funkčných tried riedených asfaltových spojív
a zmäkčených asfaltových spojív 20
Príloha ZA (informatívna) Kapitoly tejto európskej normy týkajúce sa základných požiadaviek
smernice 89/106/EHS o stavebných výrobkoch 22