RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P CEN/TS 15963
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P CEN/TS 15963


Označenie: STN P CEN/TS 15963 zrušená
Slovenský názov: Asfalty a asfaltové spojivá. Stanovenie kritickej teploty pri skúške lomovej húževnatosti trojbodovým ohybom s vrubom
Anglický názov: Bitumen and bituminous binders - Determination of the fracture toughness temperature by a three point bending test on a notched specimen
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2010
Dátum zrušenia: 1. 8. 2014
Jazyk: EN
ICS: 91.100.50
Triediaci znak: 65 7220
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 15963:2010
Vestník: 03/10
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN P CEN/TS 15963:2014-08 (65 7220)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná STN je určená na overenie. Prípadné pripomienky zasielajte SÚTN najneskôr do 31. 12. 2011.
Predmet normy: