RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 60332-3-10
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 60332-3-10Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 60332-3-10
Slovenský názov: Skúšky elektrických a optovláknových káblov v podmienkach horenia. Časť 3-10: Skúška vertikálne šíreným plameňom na vertikálne uložených vodičoch alebo kábloch vo zväzkoch. Zariadenia
Anglický názov: Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions.Part 3-10:Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables.Apparatus
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2010
Dátum zrušenia: 17. 8. 2021
Jazyk: SK
ICS: 13.220.40, 29.020, 29.060.20
Triediaci znak: 34 7101
Úroveň zapracovania: idt IEC 60332-3-10:2000, idt IEC 60332-3-10:2000/A1:2008, idt EN 60332-3-10:2009
Vestník: 05/10
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 8/11, 10/13, 12/12,
Nariadenie vlády: 308/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN IEC 60332-3-10:2019-02 (34 7101)
Nahradené normy: STN EN 50266-1:2002-10 (34 7102)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Súbor medzinárodných noriem tvorený časťami 3-10, 3-21, 3-22, 3-23, 3-24 a 3-25 IEC 60332 špecifikuje skúšobné metódy na posudzovanie vertikálneho šírenia plameňa na vertikálnom zväzku vodičov alebo káblov, elektrických alebo optických, pri definovaných podmienkach.Obsah normy STN EN 60332-3-10
Úvod 6
1 Rozsah používania 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Definície 7
4 Prostredie na skúšky 7
5 Skúšobné zariadenia 7
5.1 Skúšobná komora 7
5.2 Prívod vzduchu 8
5.3 Typy roštov 8
5.4 Zariadenie na čistenie splodín 8
6 Zdroj zapálenia 8
6.1 Typ 8
6.2 Umiestnenie 9
Príloha A (normatívna) – Podrobnosti o odporúčanom horáku 17
Príloha B (informatívna) – Korekčné činitele ciachovania prietokomeru 18
Príloha ZA (normatívna) – Normatívne odkazy na medzinárodné publikácie so zodpovedajúcimi európskymi publikáciami 20

Obrázok 1a – Skúšobná komora 10
Obrázok 1b – Schematické znázornenie skúšobnej komory v reze a zostavy na prívod vzduchu 11
Obrázok 2 – Tepelná izolácia na zadnej časti a po stranách skúšobnej komory 12
Obrázok 3 – Umiestnenie horáka a typické usporiadanie skúšobnej vzorky na rošte 13
Obrázok 4 – Rúrkové oceľové rošty na skúšky káblov 14
Obrázok 5 – Konfigurácie horákov 15
Obrázok 6 – Usporiadanie otvorov horákov 16
Obrázok 7 – Príklad schematického usporiadania riadiaceho systému horáka využívajúceho
rotačné prietokomery 16