Tlačiť

STN EN 60332-3-22Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 60332-3-22
Slovenský názov: Skúšky elektrických a optovláknových káblov v podmienkach horenia. Časť 3-22: Skúška vertikálne šíreným plameňom na vertikálne uložených vodičoch alebo kábloch vo zväzkoch. Kategória A
Anglický názov: Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions.Part 3-22:Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables.Category A
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2010
Dátum zrušenia: 17. 8. 2021
Jazyk: SK
ICS: 13.220.40, 29.020, 29.060.20
Triediaci znak: 34 7101
Úroveň zapracovania: idt IEC 60332-3-22:2000, idt IEC 60332-3-22:2000/A1:2008, idt EN 60332-3-22:2009
Vestník: 05/10
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 8/11, 10/13, 12/12,
Nariadenie vlády: 308/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN IEC 60332-3-22:2019-02 (34 7101)
Nahradené normy: STN EN 50266-2-2:2002-10 (34 7102)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Súbor medzinárodných noriem tvorený časťami 3-10, 3-21, 3-22, 3-23, 3-24 a 3-25 IEC 60332 špecifikuje skúšobné metódy na posudzovanie vertikálneho šírenia plameňa na vertikálne uloženom zväzku vodičov alebo káblov, elektrických alebo optických, pri definovaných podmienkach.Obsah normy STN EN 60332-3-22
Úvod 6
1 Rozsah používania 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Definície 7
4 Skúšobné zariadenia 8
4.1 Všeobecne 8
4.2 Zdroj zapálenia 8
5 Skúšobný postup 8
5.1 Skúšobná vzorka 8
5.2 Stanovenie počtu skúšobných kusov 8
5.3 Montáž skúšobnej vzorky 9
5.4 Čas priloženia plameňa 9
6 Vyhodnotenie skúšobných výsledkov 9
7 Požiadavky na prevádzkové vlastnosti 10
8 Postup na opakované skúšanie 10
9 Skúšobný protokol 10
Príloha A (normatívna) – Návod na výber kábla na typové schvaľovacie skúšanie 12
Príloha B (informatívna) – Odporúčané požiadavky na prevádzkové vlastnosti 13
Príloha ZA (normatívna) – Normatívne odkazy na medzinárodné publikácie so zodpovedajúcimi európskymi publikáciami 14

Obrázok 1 – Oddelene rozmiestnené káble namontované na čelnej strane štandardného roštu 11
Obrázok 2 – Oddelene rozmiestnené káble namontované na čelnej strane širokého roštu 11
Obrázok 3 – Dotýkajúce sa káble namontované na čelnej strane štandardného roštu (zostavy
káblov vo vzájomnom dotyku) 11

Tabuľka A.1 – Prehľad skúšobných podmienok 12