RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1313-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1313-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1313-1
Slovenský názov: Guľatina a rezivo. Dovolené odchýlky a prednostné rozmery. Časť 1: Ihličnaté rezivo
Anglický názov: Round and sawn timber.Permitted deviations and preferred sizes.Part 1:Softwood sawn timber
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2010
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 79.040
Triediaci znak: 49 1014
Úroveň zapracovania: idt EN 1313-1:2010
Vestník: 07/10
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1313-1+A1:2001-01 (49 1014)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma určuje dovolené odchýlky hrúbok a šírok pri referenčnej vlhkosti a opravy pre rozmerové zmeny spôsobené zmenami vlhkosti.Sú tiež uvedené prednostné rozmery pre hrúbky od 38 mm vyššie.Obsah normy STN EN 1313-1
Predhovor 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Referenčná vlhkosť 6
5 Rozmerové zmeny spôsobené zmenami vlhkosti 6
6 Dovolené odchýlky 6
7 Bežné tradičné očakávané rozmery prierezov 7
Príloha A (informatívna) – Dodatočné národné rozmery 8
A.1 Dodatočné prednostné rozmery v Rakúsku (AT) 8
A.2 Dodatočné prednostné rozmery vo Švajčiarsku (CH) 8
A.3 Dodatočné prednostné rozmery v Nemecku (DE) 9
A.4 Dodatočné prednostné rozmery vo Fínsku (FI) 9
A.5 Dodatočné prednostné rozmery vo Francúzsku (Fr) 10
A.6 Dodatočné prednostné rozmery v Spojenom kráľovstve (GB) 11
A.7 Dodatočné prednostné rozmery v Írsku (IR) 11
A.8 Dodatočné prednostné rozmery v Taliansku (IT) 12
A.9 Dodatočné prednostné rozmery v Holandsku (NL) 12
A.10 Dodatočné prednostné rozmery v Nórsku (NO) 12
A.11 Dodatočné prednostné rozmery vo Švédsku (SE) 13
A.12 Dodatočné prednostné rozmery v Poľsku (PL) 13