RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12288
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12288Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 12288
Slovenský názov: Priemyselné armatúry. Posúvače z medených zliatin
Anglický názov: Industrial valves.Copper alloy gate valves
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2010
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 23.060.30
Triediaci znak: 13 3712
Úroveň zapracovania: idt EN 12288:2010
Vestník: 10/10
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 12/14, 10/11, 7/13, 5/14, 10/12,
Nariadenie vlády: 576/2002
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 12288:2004-10 (13 3712)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma platí na posúvače z medených zliatin na všeobecné používanie, ktoré sú vybavené prírubovým a závitovým koncom, koncom na spájkovanie, koncom určeným na lisovaný spoj alebo koncom s voľnou presuvnou maticou/koncom so strojárskym skrutkovaním.Obsah normy STN EN 12288
Predhovor 8
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 9
3 Termíny a definície 10
4 Požiadavky 10
4.1 Klasifikácia 10
4.1.1 Menovitá svetlosť 10
4.1.2 Vzťahy menovitej svetlosti 12
4.1.3 Označovanie armatúr PN a označovanie armatúr Class (trieda) 12
4.1.4 Rady armatúr 13
4.2 Konštrukcia 13
4.2.1 Všeobecne 13
4.2.2 Materiály 13
4.2.3 Vzťahy tlaku/teploty 13
4.2.4 Rozmery 13
4.2.5 Prevádzka 15
4.2.6 Pomocné spoje 15
4.3 Funkčné charakteristiky 15
4.3.1 Pevnosť konštrukcie plášťa 15
4.3.2 Konštrukčná pevnosť uzatváracieho prvku 16
4.3.3 Tesnosť plášťa 16
4.3.4 Tesnosť sedla 16
4.3.5 Prietokové charakteristiky 16
4.3.6 Stanovenie rozmerov ovládacieho prvku 17
5 Skúšobné postupy 18
5.1 Výrobná tlaková skúška 18
5.2 Použiteľnosť skúšok plynom 18
5.3 Trvanie skúšky 18
6 Vyhlásenie o zhode 18
7 Označovanie 19
8 Označovanie a príprava na skladovanie a prepravu 19
8.1 Požadované označovanie 19
8.1.1 Povinné označovanie 19
8.1.2 Doplnkové označovanie 19
8.1.3 Iné označovanie 20
8.1.4 Vynechanie označovania 20
8.2 Príprava na skladovanie a prepravu 20
8.2.1 Ochrana 20
8.2.2 Poloha uzatváracieho prvku 20
8.2.3 Konce telesa 20
Príloha A (normatívna) – Materiály 21
Príloha B (normatívna) – Vzťahy tlaku/teploty 23
B.1 Armatúry s kovovými sedlami telesa a uzatváracieho prvku 23
B.2 Armatúry s nekovovými sedlami uzatváracieho prvku a/alebo telesa 24
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 97/23/ES 25
Literatúra 26