Tlačiť

STN P ISO/TS 22003/O1


Označenie: STN P ISO/TS 22003/O1 zrušená
Slovenský názov: Systémy manažérstva bezpečnosti potravín. Požiadavky na orgány vykonávajúce audity a certifikácie systémov manažérstva bezpečnosti potravín
Anglický názov: Food safety management systems. Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2010
Dátum zrušenia: 1. 7. 2016
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 56 0303
Úroveň zapracovania:
Vestník: 09/10
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto technická špecifikácia určuje pravidlá týkajúce sa auditu a certifikácie zhody systému manažérstva bezpečnosti potravín (SMBP) s požiadavkami ustanovenými v norme ISO 22000 (alebo v inom súbore špecifikovaných požiadaviek na SMBP) a poskytuje zákazníkom nevyhnutné informácie o zárukách hodnovernosti spôsobu certifikácie ich dodávateľov.