RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14023
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14023Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 14023
Slovenský názov: Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na asfalty modifikované polymérom
Anglický názov: Bitumen and bituminous binders.Specification framework for polymer modified bitumens
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2010
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 93.080.20
Triediaci znak: 65 7208
Úroveň zapracovania: idt EN 14023:2010
Vestník: 10/10
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 6/12, 4/11, 9/12,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 14023:2006-05 (65 7208)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma poskytuje súbor na špecifikáciu vlastností a príslušných skúšobných metód pre asfalty modifikované polymérom, ktoré sú vhodné na používanie pri výstavbe a údržbe ciest, letiskových plôch a iných dopravných plôch.Obsah normy STN EN 14023
Predhovor 7
Úvod 8
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 10
4 Odber vzoriek 10
5 Požiadavky a skúšobné metódy 10
6 Hodnotenie zhody 16
Príloha A (informatívna) – Príklad výberu tried pre PMB 45/80-60 19
Príloha B (informatívna) – Ostatné vlastnosti 20
Príloha ZA (informatívna) – Kapitoly tejto európskej normy týkajúce sa základných požiadaviek
smernice ES o stavebných výrobkoch 21
Literatúra 27