RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 11990-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 11990-2


Označenie: STN EN ISO 11990-2 zrušená
Slovenský názov: Lasery a laserové zariadenia. Určenie odolnosti tracheotomických rúrok proti laseru. Časť 2: Manžety tracheotomických rúrok (ISO 11990-2: 2010)
Anglický názov: Lasers and laser-related equipment.Determination of laser resistance of tracheal tubes.Part 2:Tracheal tube cuffs (ISO 11990-2:2010)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2010
Dátum zrušenia: 1. 4. 2015
Jazyk: SK
ICS: 11.040.10, 31.260
Triediaci znak: 19 2017
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 11990-2:2010, idt ISO 11990-2:2010
Vestník: 11/10
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 11990-2:2015-04 (19 2017)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť ISO 11990 špecifikuje metódu skúšania odolnosti proti kontinuálnemu žiareniu (cw) v oblasti manžety tracheotomickej rúrky, ktorá má odolávať zapáleniu laserom.Ostatné súčasti systému, ako sú zavádzací systém a nadstavec (definovaný v ISO 11990-1), nie sú predmetom tejto časti normy.Obsah normy STN EN ISO 11990-2
Predhovor 4
Úvod 4
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 5
4 Princíp 7
5 Význam a využitie skúšky 7
6 Prístrojové vybavenie 8
7 Činidlá a materiály 12
8 Príprava skúšobnej vzorky 12
9 Príprava prístroja 13
10 Skúšobná metóda 14
11 Interpretácia výsledkov 14
12 Protokol o skúške 15
Literatúra 16