RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 31010
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 31010Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 31010
Slovenský názov: Manažérstvo rizika. Techniky posúdenia rizika
Anglický názov:
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2010
Dátum zrušenia: 18. 7. 2022
Jazyk: EN
ICS: 03.100.01
Triediaci znak: 01 0380
Úroveň zapracovania: idt IEC/ISO 31010:2009, idt EN 31010:2010
Vestník: 11/10
Poplatok: Tlačená verzia: 31,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 28.62 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 31.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 41.34 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN IEC 31010:2019-12 (01 0380)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy:Obsah normy STN EN 31010
FOREWORD..........................................................................................................................4
INTRODUCTION....................................................................................................................6
1 Scope..............................................................................................................................7
2 Normative references .......................................................................................................7
3 Terms and definitions .......................................................................................................7
4 Risk assessment concepts ...............................................................................................7
4.1 Purpose and benefits ..............................................................................................7
4.2 Risk assessment and the risk management framework ............................................8
4.3 Risk assessment and the risk management process ................................................8
4.3.1 General .......................................................................................................8
4.3.2 Communication and consultation .................................................................9
4.3.3 Establishing the context...............................................................................9
4.3.4 Risk assessment .......................................................................................10
4.3.5 Risk treatment ...........................................................................................10
4.3.6 Monitoring and review ...............................................................................11
5 Risk assessment process ...............................................................................................11
5.1 Overview...............................................................................................................11
5.2 Risk identification ..................................................................................................12
5.3 Risk analysis .........................................................................................................12
5.3.1 General .....................................................................................................12
5.3.2 Controls Assessment .................................................................................13
5.3.3 Consequence analysis...............................................................................14
5.3.4 Likelihood analysis and probability estimation ...........................................14
5.3.5 Preliminary Analysis ..................................................................................15
5.3.6 Uncertainties and sensitivities ...................................................................15
5.4 Risk evaluation......................................................................................................15
5.5 Documentation ......................................................................................................16
5.6 Monitoring and Reviewing Risk Assessment ..........................................................17
5.7 Application of risk assessment during life cycle phases .........................................17
6 Selection of risk assessment techniques ........................................................................17
6.1 General .................................................................................................................17
6.2 Selection of techniques .........................................................................................17
6.2.1 Availability of Resources ...........................................................................18
6.2.2 The Nature and Degree of Uncertainty.......................................................18
6.2.3 Complexity ................................................................................................19
6.3 Application of risk assessment during life cycle phases .........................................19
6.4 Types of risk assessment techniques ....................................................................19
Annex A (informative) Comparison of risk assessment techniques .......................................21
Annex B (informative) Risk assessment techniques .............................................................27
Bibliography.........................................................................................................................90
Figure 1 – Contribution of risk assessment to the risk management process .........................11
Figure B.1 – Dose-response curve ........................................................................................37
Figure B.2 – Example of an FTA from IEC 60-300-3-9...........................................................49
Figure B.3 – Example of an Event tree..................................................................................52
Figure B.4 – Example of Cause-consequence analysis .........................................................55
Figure B.5 – Example of Ishikawa or Fishbone diagram ........................................................57
Figure B.6 – Example of tree formulation of cause-and-effect analysis..................................58
Figure B.7 – Example of Human reliability assessment .........................................................64
Figure B.8 – Example Bow tie diagram for unwanted consequences .....................................66
Figure B.9 – Example of System Markov diagram .................................................................70
Figure B.10 – Example of State transition diagram................................................................71
Figure B.11 – Sample Bayes’ net ..........................................................................................77
Figure B.12 – The ALARP concept........................................................................................79
Figure B.13 – Part example of a consequence criteria table..................................................84
Figure B.14 – Part example of a risk ranking matrix ..............................................................84
Figure B.15 – Part example of a probability criteria matrix ....................................................85
Table A.1 – Applicability of tools used for risk assessment ...................................................22
Table A.2 – Attributes of a selection of risk assessment tools ...............................................23
Table B.1 – Example of possible HAZOP guidewords ...........................................................34
Table B.2 – Markov matrix ....................................................................................................70
Table B.3 – Final Markov matrix............................................................................................72
Table B.4 – Example of Monte Carlo Simulation ...................................................................74
Table B.5 – Bayes’ table data ...............................................................................................77
Table B.6 – Prior probabilities for nodes A and B ..................................................................77
Table B.7 – Conditional probabilities for node C with node A and node B defined .................77
Table B.8 – Conditional probabilities for node D with node A and node C defined .................78
Table B.9 – Posterior probability for nodes A and B with node D and Node C defined ...........78
Table B.10 – Posterior probability for node A with node D and node C defined .....................78