RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 50160
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 50160Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 50160
Slovenský názov: Charakteristiky napätia elektrickej energie dodávanej z verejnej elektrickej siete
Anglický názov: Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2011
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 29.020
Triediaci znak: 33 0121
Úroveň zapracovania: idt EN 50160:2010
Vestník: 01/11
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava C1 V 05/11, Oprava *1 V 06/14, Zmena A1 V 07/15, Zmena A2 V 01/20, Zmena A3 V 01/20
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 50160:2008-06 (33 0121)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma definuje, opisuje a špecifikuje hlavné charakteristiky napätia na napájacích svorkách používateľa vo verejných nízkonapäťových, vysokonapäťových (vn) a veľmi vysokonapäťových (vvn) striedavých elektrických sieťach za normálnych prevádzkových podmienok.Obsah normy STN EN 50160
1 Rozsah použitia a predmet normy 7
1.1 Rozsah použitia 7
1.2 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 9
4 Charakteristiky nízkonapäťového napájania 13
4.1 Všeobecne 13
4.2 Pretrvávajúce javy 14
4.3 Udalosti spojené s napätím 16
5 Charakteristiky vysokonapäťového napájania 19
5.1 Všeobecne 19
5.2 Pretrvávajúce javy 19
5.3 Udalosti spojené s napätím 22
6 Charakteristiky napájania veľmi vysokého napätia 24
6.1 Všeobecne 24
6.2 Pretrvávajúce javy 25
6.3 Udalosti spojené s napätím 27
Príloha A (informatívna) – Zvláštny charakter elektrickej energie 30
Príloha B (informatívna) – Indikačné hodnoty napäťových udalostí a jednotlivé rýchle zmeny napätia 32
B.1 Všeobecne 32
B.2 Dlhé prerušenia napájacieho napätia 32
B.3 Krátke prerušenia napájacieho napätia 32
B.4 Poklesy a zvýšenia napätia 32
B.5 Zvýšenia (dočasné prepätia sieťovej frekvencie) medzi pracovnými vodičmi a zemou 34
B.6 Vrcholová hodnota rýchlych zmien napätia 34
Literatúra 35
Obrázky
Obrázok 1 – Úrovne napätí frekvencií signálov v percentách Un používaných vo verejných nízkonapäťových sieťach 16
Obrázok 2 – Úrovne napätí frekvencií signálov v percentách Uc používaných vo verejných vysokonapäťových sieťach 22
Tabuľky
Tabuľka 1 – Hodnoty jednotlivých harmonických napätí na napájacích svorkách pre rády
harmonických do 25 uvedené v percentách zo základnej zložky napätia u1 15
Tabuľka 2 – Klasifikácia poklesov v závislosti od zvyškového napätia a času trvania 17
Tabuľka 3 – Klasifikácia zvýšení napätia v závislosti od maximálneho napätia a času trvania 18
Tabuľka 4 – Hodnoty jednotlivých harmonických napätí na napájacích svorkách pre rády
harmonických do 25 uvedené v percentách zo základnej zložky napätia u1 21
Tabuľka 5 – Klasifikácia poklesov v závislosti od zvyškového napätia a času trvania 23
Tabuľka 6 – Klasifikácia zvýšení napätia v závislosti od maximálneho napätia a času trvania 24
Tabuľka 7 – Indikačné hodnoty jednotlivých harmonických napätí na napájacích svorkách pre rády
harmonických do 25 uvedené v percentách zo základnej zložky napätia u1 26
Tabuľka 8 – Klasifikácia poklesov v závislosti od zvyškového napätia a času trvania 28
Tabuľka 9 – Klasifikácia zvýšení napätia v závislosti od maximálneho napätia a času trvania 28