Tlačiť

STN EN 1991-2/NA/O1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1991-2/NA/O1
Slovenský názov: Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou
Anglický názov: Eurocode 1: Actions on structures. Part 2: Traffic loads on bridges
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2011
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 6203
Úroveň zapracovania:
Vestník: 02/11
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 1991-2 špecifikuje úžitkové zaťaženia (modely a reprezentatívne hodnoty) súvisiace s prevádzkou na cestných a železničných mostoch a chodníkoch.