RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 16591
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 16591Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 16591
Slovenský názov: Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry. Metóda oxidačnej mikrocoulometrie (ISO 16951: 2010)
Anglický názov: Petroleum products.Determination of sulfur content.Oxidative microcoulometry method (ISO 16591:2010)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2011
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 75.080
Triediaci znak: 65 6119
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 16591:2010, idt ISO 16591:2010
Vestník: 06/11
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma špecifikuje metódu na stanovenie obsahu síry oxidačnou mikrocoulometriou v ľahkých a stredných ropných destilátoch s koncovým bodom varu nie vyšším ako 400 °C.Je vhodná na materiály s obsahom síry v rozsahu od 1 mg/kg do 100 mg/kg.Produkty s obsahom síry nad 100 mg/kg sa môžu analyzovať po zriedení vhodným rozpúšťadlom bez obsahu síry.Obsah normy STN EN ISO 16591
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Princíp 6
4 Chemikálie a materiály 6
5 Aparatúra 7
6 Vzorky a odber vzoriek 9
7 Príprava prístroja 9
7.1 Titračná cela 9
7.2 Mikrocoulometer a zapisovač 10
7.3 Ohrevná páska 10
7.4 Typické pracovné podmienky 10
8 Overovanie prístroja a zostrojenie kalibračnej krivky 10
9 Postup 12
10 Výpočty 12
11 Vyjadrovanie výsledkov 12
12 Zhodnosť 13
12.1 Všeobecne 13
12.2 Opakovateľnosť r 13
12.3 Reprodukovateľnosť R 13
13 Protokol o skúške 13
Príloha A (informatívna) – Stanovenie síry pod 1 mg/kg – Standby technika 14
Príloha B (informatívna) – Riešenie možných problémov 15
Príloha C (informatívna) – Výpočet obsahu síry z elektrochemických údajov 17
Literatúra 19