RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1846-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1846-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1846-1
Slovenský názov: Vozidlá požiarnej a záchrannej služby. Časť 1: Triedenie a označovanie
Anglický názov: Firefighting and rescue service vehicles.Part 1:Nomenclature and designation
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2011
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 01.040.13, 13.220.10
Triediaci znak: 92 9301
Úroveň zapracovania: idt EN 1846-1:2011
Vestník: 09/11
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1846-1:2001-08 (92 9301)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje triedy a definuje kategórie z hľadiska použitia a hmotnosti vozidiel požiarnych a záchranných služieb a uvádza systém označovania, ktorý stanovuje rôzne kritériá na charakterizovanie vozidiel.Obsah normy STN EN 1846-1
Národný predhovor
Citované normy
Predhovor
Úvod
1 Predmet normy
2 Termíny a definície
2.1 Všeobecné definície
2.2 Špecifické definície
3 Hmotnostné triedy
4 Kategórie
5 Typy vozidiel
6 Označovanie vozidiel
Literatúra
Národná príloha NA (informatívna)