RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 60974-4
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 60974-4


Označenie: STN EN 60974-4 zrušená
Slovenský názov: Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 4: Pravidelné prehliadky a skúšky
Anglický názov: Arc welding equipment.Part 4:Periodic inspection and testing
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2011
Dátum zrušenia: 25. 8. 2019
Jazyk: SK
ICS: 25.160
Triediaci znak: 05 2205
Úroveň zapracovania: idt EN 60974-4:2011, idt IEC 60974-4:2010
Vestník: 11/11
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 60974-4:2017-04 (05 2205)
Nahradené normy: STN EN 60974-4:2007-09 (05 2205)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť IEC 60974 špecifikuje skúšobné postupy pri vykonávaní pravidelných prehliadok a po oprave na zaistenie elektrickej bezpečnosti.Tieto skúšobné postupy sú aplikovateľné aj na údržbu.Táto norma je aplikovateľná na výkonové zdroje na oblúkové zváranie a na príbuzné procesy navrhnuté v súlade s IEC 60974-1 alebo IEC 60974-6.Obsah normy STN EN 60974-4
Národný predhovor
Citované normy
Predhovor
1 Rozsah použitia
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Všeobecné požiadavky
4.1 Kvalifikácia skúšobného personálu
4.2 Skúšobné podmienky
4.3 Meracie prístroje
4.4 Pravidelné prehliadky a skúšky
4.5 Údržba
4.6 Opravy
4.7 Sled skúšok
5 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
5.1 Vizuálna prehliadka
5.2 Neprerušenosť ochranného obvodu
5.3 Izolačný odpor
5.4 Unikajúci prúd zváracieho obvodu
5.5 Primárny unikajúci prúd
5.6 Napätie naprázdno (U0)
6 Funkčná skúška
6.1 Funkcia
6.2 Spínací prístroj napájacieho obvodu
6.3 Prístroj na zníženie napätia
6.4 Magnetický plynový ventil
6.5 Signálne a riadiace svetelné zdroje
7 Dokumentácia
7.1 Skúšobný protokol
7.2 Štítky
Príloha A (informatívna) – Zoznam kontrol pri vizuálnej prehliadke
Príloha B (informatívna) – Príklad skúšobného protokolu po vykonaní opravy
Príloha C (informatívna) – Zariadenie, ktoré nie je zmontované v súlade s IEC 60974-1
Príloha ZA (normatívna) – Normatívne odkazy na medzinárodné publikácie so zodpovedajúcimi európskymi publikáciami
Obrázok 1 – Meranie unikajúceho prúdu zváracieho obvodu
Obrázok 2 – Meracia sieť pre primárny unikajúci prúd
Obrázok 3 – Princípy merania primárneho unikajúceho prúdu pre jednofázové zariadenie
Obrázok 4 – Meranie vrcholových hodnôt
Tabuľka 1 – Sled skúšok na použitom zariadení na oblúkové zváranie
Tabuľka 2 – Izolačný odpor