RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 302 858-1 V1.2.1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 302 858-1 V1.2.1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 302 858-1 V1.2.1
Slovenský názov: Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Telematika v cestnej doprave a prevádzke (RTTT). Radarové zariadenia s krátkym dosahom pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 24,05 GHz do 24,25 GHz pre automobilové aplikácie. Časť 1: Technické charakteristiky a skúšobné metódy
Anglický názov: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Short range radar equipment operating in the 24,05 GHz to 24,25 GHz frequency range for automotive application; Part 1: Technical characteristics and test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 33.060.20, 35.240.60, 43.040.15
Triediaci znak: 87 2858
Úroveň zapracovania: idt EN 302 858-1 V1.2.1:2011
Vestník: 12/11
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy:Obsah normy STN EN 302 858-1 V1.2.1
Intellectual Property Rights
Foreword
1 Scope
2 References
2.1 Normative references
2.2 Informative references
3 Definitions, symbols and abbreviations
3.1 Definitions
3.2 Symbols
3.3 Abbreviations
4 Equipment under test
4.1 Presentation of equipment for testing purposes
4.1.1 Choice of model for testing
4.2 Mechanical and electrical design
4.3 Auxiliary test equipment
5 Test conditions, power sources and ambient temperatures
5.1 Normal and extreme test conditions
5.2 External test power source
5.3 Normal test conditions
5.3.1 Normal temperature and humidity
5.3.2 Normal test power source
5.3.2.1 Test equipment voltage and nominal test voltage
5.3.2.2 Other power sources
5.4 Extreme test conditions
5.4.1 Extreme temperatures
5.4.1.1 Procedure for tests at extreme temperatures
5.4.1.2 Extreme temperature ranges
5.4.2 Extreme test source voltages
5.4.2.1 Mains voltage
5.4.2.2 Other power sources
6 Measurement setup
6.1 Test sites and general arrangements for radiated measurements
6.2 Test fixture
6.2.1 Characteristics
6.2.2 Validation of the test fixture in the temperature chamber
6.2.3 Use of the test fixture for measurement in the temperature chamber
6.3 RF cables
6.4 Measuring receiver
6.4.1 Frequency-selective voltmeter or spectrum analyzer
6.4.2 Signal analyzer
6.4.3 Amplitude calibration
7 Limits for transmitter parameters and methods of measurements
7.1 Introduction
7.2 Frequency, power limits and spectrum access conditions
7.3 Permitted range of operating frequencies
7.3.1 Definition
7.3.2 Method of measurement
7.3.3 Limits
7.4 Maximum radiated peak power (e.i.r.p.)
7.4.1 Definition
7.4.2 Method of measurement
7.4.3 Limits
7.5 Dwell time and repetition time
7.5.1 Definition
7.5.2 Methods of measurement
7.5.2.1 Signal analysis measurement
7.5.2.2 Measurement of dwell time for a single dwell time event per 40 kHz in 3 ms (category C1)
7.5.2.3 Measurement of cumulated dwell time for more than one dwell time event per 40 kHz in 3 ms (category C2)
7.5.2.3.1 Statistical measurement procedure
7.5.2.3.2 Verification procedure
7.5.2.4 Measurement of absolute dwell time per 40 kHz (category D)
7.5.2.5 Measurement of repetition time for absolute dwell times per 40 kHz (category D)
7.5.3 Limits
7.6 Frequency modulation range
7.6.1 Definition
7.6.2 Method of measurement
7.6.3 Limits
7.7 Radiated spurious emissions
7.7.1 Definition
7.7.2 Method of measurement
7.7.3 Limits
8 Methods of measurement and limits for receiver parameters
8.1 Receiver spurious emissions
8.1.1 Definition
8.1.2 Method of measurement - radiated spurious emissions
8.1.3 Limit
9 Interpretation of test results and measurement uncertainty
9.1 Interpretation of the measurement results
9.2 Absolute measurement uncertainty
Annex A (normative): Radiated measurements
A.1 General requirements for measurements involving the use of radiated fields
A.2 Test Sites
A.2.1 Outdoor test site
A.2.2 Indoor test site
A.2.3 Shielded anechoic test site
A.2.3.1 Influence of parasitic reflections in anechoic chambers
A.2.3.2 Calibration of the shielded RF anechoic chamber
A.3 Antennas
A.3.1 Test antenna
A.3.2 Substitution antenna
A.3.3 Artificial antenna
A.4 Test practice and auxiliary test equipment
A.5 Measuring distance
A.5.1 Standard position
A.5.2 Auxiliary cables
Annex B (normative): Installation requirements
B.1 Installation requirements of 24 GHz Narrow Band Short Range Radar (NB SRR) systems
Annex C (informative): Conversion of power density to e.i.r.p
C.1 Assumptions
C.2 Example
Annex D (informative): Bibliography
History