RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 302 858-2 V1.2.1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 302 858-2 V1.2.1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 302 858-2 V1.2.1
Slovenský názov: Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Telematika v cestnej doprave a prevádzke (RTTT). Radarové zariadenia s krátkym dosahom pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 24,05 GHz do 24,25 GHz pre automobilové aplikácie. Časť 2: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice R&TTE
Anglický názov: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Short range radar equipment operating in the 24,05 GHz to 24,25 GHz frequency range for automotive application; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 33.060.20, 35.240.60, 43.040.15
Triediaci znak: 87 2858
Úroveň zapracovania: idt EN 302 858-2 V1.2.1:2011
Vestník: 12/11
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie: 2/14, 9/12,
Nariadenie vlády: 443/2001
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy:Obsah normy STN EN 302 858-2 V1.2.1
Intellectual Property Rights
Foreword
Introduction
1 Scope
2 References
2.1 Normative references
2.2 Informative references
3 Definitions, symbols and abbreviations
3.1 Definitions
3.2 Symbols
3.3 Abbreviations
4 Technical requirements specifications
4.1 Environmental conditions
4.1.1 Environmental profile
4.1.2 Choice of models for test suite
4.2 Transmitter conformance requirements
4.2.1 Permitted range of operating frequencies
4.2.2 Maximum radiated peak power (e.i.r.p.)
4.2.3 Dwell time and repetition time
4.2.4 Frequency modulation range
4.2.5 Radiated spurious emissions
4.3 Receiver conformance requirements
4.3.1 Receiver spurious radiations
4.4 Installation requirements
5 Testing for compliance with technical requirements
5.1 Environmental conditions for testing
5.1.1 Normal and extreme test conditions
5.1.2 Test power sources
5.2 Interpretation of the measurement results
5.3 Essential radio test suites
5.3.1 Transmitter test suites
5.3.1.1 Permitted range of frequencies
5.3.1.2 Maximum radiated peak power (e.i.r.p.)
5.3.1.3 Dwell time and repetition time
5.3.1.4 Frequency modulation range
5.3.1.5 Radiated spurious emissions
5.3.2 Receiver test suites
5.3.2.1 Receiver spurious emissions
5.3.3 Installation requirements
5.4 Interpretation of results and maximum measurement uncertainty
Annex A (normative): HS Requirements and conformance Test specifications Table (HS-RTT)
Annex B (informative): The EN title in the official languages
Annex C (informative): Bibliography
History