Tlačiť

STN EN ISO 11990-1


Označenie: STN EN ISO 11990-1 zrušená
Slovenský názov: Lasery a laserové zariadenia. Určenie odolnosti tracheotomických rúrok proti laseru. Časť 1: Nadstavce tracheotomických rúrok (ISO 11990-1:2011)
Anglický názov: Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tubes - Part 1: Tracheal tube shaft (ISO 11990-1:2011)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2012
Dátum zrušenia: 1. 4. 2015
Jazyk: EN
ICS: 11.040.10, 31.260
Triediaci znak: 19 2017
Úroveň zapracovania: idt ISO 11990-1:2011, idt EN ISO 11990-1:2011
Vestník: 12/11
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 11990-1:2015-04 (19 2017)
Nahradené normy: STN EN ISO 11990:2003-12 (19 2017)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy:Obsah normy STN EN ISO 11990-1
Foreword
Introduction
1 Scope
2 Normative references
3 Terms and definitions
4 Principle
5 Significance and use of the test
6 Apparatus
6.1 Gas supply system
6.2 Containment box
6.3 Smoke evacuation
6.4 Lasers and delivery systems
6.5 Oxygen analyser
7 Reagents and materials
8 Preparation of test specimen
9 Preparation of apparatus
10 Test procedure
11 Interpretation of results
12 Test report
Bibliography
Figure 1 — Typical testing apparatus schematic
Figure 2 — Laser beam firing angle