RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 302 885-3 V1.1.1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 302 885-3 V1.1.1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 302 885-3 V1.1.1
Slovenský názov: Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Prenosné rádiotelefónne zariadenia s veľmi vysokou frekvenciou (VHF) pre plavebnú pohyblivú službu pracujúce v pásmach VHF s integrovaným ručným DSC triedy D. Časť 3: Harmonizovaná EN vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.3 (e) smernice R&TTE
Anglický názov: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands with integrated handheld class D DSC; Part 3: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.3(e) of the R&TTE Directive
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 33.060.20, 33.100.01
Triediaci znak: 87 2885
Úroveň zapracovania: idt EN 302 885-3 V1.1.1:2011
Vestník: 02/12
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 2/14, 9/12,
Nariadenie vlády: 443/2001
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy:Obsah normy STN EN 302 885-3 V1.1.1
Intellectual Property Rights
Foreword
Introduction
1 Scope
2 References
2.1 Normative references
2.2 Informative references
3 Definitions and abbreviations
3.1 Definitions
3.2 Abbreviations
4 Technical requirements specifications
4.1 Environmental profile
4.2 General, operational and technical requirements
4.2.1 General and operational requirements
4.2.1.1 Requirements
4.2.1.2 Conformance
4.2.2 Technical requirements
4.2.2.1 Requirements
4.2.2.2 Conformance
4.3 Environmental requirements
4.3.1 Drop test
4.3.1.1 Definition
4.3.1.2 Requirement
4.3.1.3 Conformance
4.3.2 Temperature tests
4.3.2.1 Definition
4.3.2.2 Dry heat
4.3.2.2.1 Definition
4.3.2.2.2 Requirement
4.3.2.2.3 Conformance
4.3.2.3 Damp heat
4.3.2.3.1 Definition
4.3.2.3.2 Requirement
4.3.2.3.3 Conformance
4.3.2.4 Low temperature
4.3.2.4.1 Definition
4.3.2.4.2 Requirement
4.3.2.4.3 Conformance
4.4 Conformance requirements
4.4.1 Sensitivity of the modulator, including microphone
4.4.1.1 Definition
4.4.1.2 Limit
4.4.1.3 Conformance
4.4.2 Audio frequency response
4.4.2.1 Definition
4.4.2.2 Limit
4.4.2.3 Conformance
4.4.3 Audio frequency harmonic distortion of the emission
4.4.3.1 Definition
4.4.3.2 Limit
4.4.3.3 Conformance
4.4.4 Residual modulation of the transmitter
4.4.4.1 Definition
4.4.4.2 Limit
4.4.4.3 Conformance
4.4.5 Harmonic distortion and rated audio-frequency output power
4.4.5.1 Definition
4.4.5.2 Limit
4.4.5.3 Conformance
4.4.6 Receiver audio frequency response
4.4.6.1 Definition
4.4.6.2 Limit
4.4.6.3 Conformance
4.4.7 Receiver noise and hum level
4.4.7.1 Definition
4.4.7.2 Limit
4.4.7.3 Conformance
4.4.8 Squelch operation
4.4.8.1 Definition
4.4.8.2 Limit
4.4.8.3 Conformance
4.4.9 Squelch hysteresis
4.4.9.1 Definition
4.4.9.2 Limit
4.4.9.3 Conformance
4.4.10 Receiver scanning efficiency
4.4.10.1 Definition
4.4.10.2 Limit
4.4.10.3 Conformance
5 Testing for compliance with technical requirements
5.1 Test conditions, power supply and ambient temperatures
5.2 Interpretation of the measurement results
5.3 Essential radio test suites
5.3.1 Environmental tests
5.3.1.1 Introduction
5.3.1.2 Procedure
5.3.1.3 Performance check
5.3.1.4 Drop test
5.3.1.4.1 Definition
5.3.1.4.2 Limit
5.3.1.4.3 Conformance
5.3.1.5 Temperature tests
5.3.1.5.1 Dry heat
5.3.1.5.1.1 Definition
5.3.1.5.1.2 Limit
5.3.1.5.1.3 Conformance
5.3.1.5.2 Damp heat
5.3.1.5.2.1 Definition
5.3.1.5.2.2 Limit
5.3.1.5.2.3 Conformance
5.3.1.5.3 Low temperature
5.3.1.5.3.1 Definition
5.3.1.5.3.2 Limit
5.3.1.5.3.3 Conformance
5.3.2 Conformance tests
5.3.2.1 Sensitivity of the modulator, including microphone
5.3.2.2 Audio frequency response
5.3.2.3 Audio frequency harmonic distortion of the emission
5.3.2.4 Residual modulation of the transmitter
5.4 Other test suites
5.4.1 General
5.4.2 Harmonic distortion and rated audio-frequency output power
5.4.3 Receiver audio frequency response
5.4.4 Receiver noise and hum level
5.4.5 Squelch operation
5.4.6 Squelch hysteresis
5.4.7 Receiver scanning efficiency
Annex A (normative): HS Requirements and conformance Test specifications Table (HS-RTT)
Annex B (informative): The EN title in the official languages
History