RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN ISO 690
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN ISO 690Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN ISO 690
Slovenský názov: Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie
Anglický názov: Information and documentation.Guidelines for bibliographic references and citations to information resources
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 01.140.20
Triediaci znak: 01 0197
Úroveň zapracovania: idt ISO 690:2010
Vestník: 04/12
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN ISO 690:1998-04 (01 0197), STN ISO 690-2:2001-12 (01 0197)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma poskytuje návod na tvorbu bibliografických odkazov.Poskytuje aj návod na tvorbu citácií v písmach latinky v dielach, ktoré nie sú primárne bibliografické. Normu je možné použiť na bibliografické odkazy na všetky druhy informačných prameňov a ich citácie vrátane monografií, seriálov, príspevkov, patentov, kartografických materiálov, elektronických informačných prameňov (vrátane počítačového softvéru a databáz), hudby, zvukových záznamov, tlačí, fotografií, grafických a audiovizuálnych diel a pohyblivých obrázkov. Normu nie je možné použiť na citácie určené na strojovú analýzu.Normu nie je možné použiť ani na právne citácie, ktoré majú vlastné normy.Obsah normy STN ISO 690
Predhovor
1 Predmet normy
2 Termíny a definície
3 Základné zásady pri tvorbe odkazov
4 Prvky odkazu
4.1 Pramene údajov
4.2 Transliterácia
4.3 Skracovanie
4.4 Interpunkcia a typografia
4.5 Poradie prvkov
5 Tvorca
5.1 Výber
5.2 Osobné mená
5.3 Organizácie alebo skupiny
5.4 Viac tvorcov
5.5 Pseudonymy
5.6 Anonymné diela
6 Názov
6.1 Forma názvu
6.2 Preklad názvu
6.3 Názvy seriálových publikácií
6.4 Rozlišovanie medzi názvom príspevku a názvom zdrojového dokumentu
6.5 Konferencie
7 Označenie média
8 Vydanie
8.1 Rôzne vydania
8.2 Aktualizované verzie
9 Výroba
9.1 Miesto
9.2 Vydavateľ alebo alternatíva
9.3 Dátum
10 Číslovanie a stránkovanie
10.1 Všeobecne
10.2 Citovaná časť
10.3 Vynechanie slov
11 Názov a číslo edície
12 Identifikátory
13 Umiestnenie
14 Doplňujúce všeobecné informácie
14.1 Všeobecne
14.2 Klasifikácia
14.3 Veľkosť
14.4 Cena a dostupnosť
14.5 Jazyky
14.6 Registrované ochranné známky
14.7 Ďalšie informácie
15 Špecifické kategórie informačných prameňov
15.1 Všeobecne
15.2 Elektronické informačné pramene alebo ich časti a príspevky
15.3 Počítačový softvér
15.4 Audiovizuálny materiál
15.5 Kartografický materiál
15.6 Filmy, videá, vysielania
15.7 Grafické diela
15.8 Hudba
15.9 Patenty
15.10 Edície správ, normy a podobné publikácie
Príloha A (informatívna) – Metódy citovania
Príloha B (informatívna) – Prezentácia odkazov
Príloha C (informatívna) – Príklady bibliografických odkazov
Literatúra