Tlačiť

STN EN 15194+A1


Označenie: STN EN 15194+A1 zrušená
Slovenský názov: Bicykle. Bicykle na elektrický pohon. Bicykle EPAC (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Cycles.Electrically power assisted cycles.EPAC Bicycles
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2012
Dátum zrušenia: 30. 4. 2019
Jazyk: SK
ICS: 43.120, 43.150
Triediaci znak: 30 9075
Úroveň zapracovania: idt EN 15194:2009+A1:2011
Vestník: 03/12
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 15194:2018-04 (30 9075)
Nahradené normy: STN EN 15194:2009-08 (30 9075)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma je určená na pokrytie bicyklov na elektrický pohon takého typu, ktorý má maximálny plynulý menovitý výkon 0,25 kW a ktorého výkon sa postupne znižuje a úplne preruší, keď vozidlo dosiahne rýchlosť 25 km/h alebo skôr, ak cyklista prestane točiť pedálmi.Obsah normy STN EN 15194+A1
Národný predhovor
Citované normy
Predhovor
Úvod
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Požiadavky
4.1 Všeobecne
4.2 Osobitné dodatočné požiadavky na EPAC
4.2.1 Elektrický obvod
4.2.2 Batérie
4.2.3 Elektrické vodiče a prípoje
4.2.4 Riadenie výkonu
4.2.5 Elektromagnetická kompatibilita
4.2.6 Maximálna rýchlosť, pri ktorej elektrický motor poskytuje podporu
4.2.7 Meranie maximálneho výkonu
5 Označovanie, vybavenie nálepkami/štítkami
6 Návod na použitie
Príloha A (informatívna) – Príklad odporúčania na nabíjanie batérie
Príloha B (informatívna) – Príklad vzájomného vzťahu medzi rýchlosťou/krútiacim momentom/prúdom
Príloha C (normatívna) – Elektromagnetická kompatibilita EPAC a ESA
C.1 Podmienky, ktoré platia na vozidlá a na elektrické/elektronické podzostavy (ESA)
C.1.1 Označovanie
C.1.2 Požiadavky
C.2 Metóda merania širokopásmového elektromagnetického vyžarovania z vozidiel
C.2.1 Meracie zariadenie
C.2.2 Metóda skúšky
C.2.3 Meranie
C.3 Metóda merania úzkopásmového elektromagnetického vyžarovania z vozidiel
C.3.1 Všeobecne
C.3.2 Druh antény, poloha a nasmerovanie
C.4 Metódy skúšania odolnosti vozidla proti elektromagnetickému vyžarovaniu
C.4.1 Všeobecne
C.4.2 Vyjadrenie výsledkov
C.4.3 Podmienky skúšky
C.4.4 Stav vozidla počas skúšok
C.4.5 Druh, poloha a nasmerovanie budiaceho generátora
C.4.6 Nevyhnutná skúška a podmienka
C.4.7 Vybudenie nevyhnutnej intenzity poľa
C.4.8 Kontrolné a sledovacie zariadenie
C.5 Metóda merania širokopásmového elektromagnetického vyžarovania zo samostatných technických jednotiek (ESA)
C.5.1 Všeobecne
C.5.2 Stav ESA počas skúšky
C.5.3 Druh antény, poloha a nasmerovanie
C.6 Metóda merania úzkopásmového elektromagnetického vyžarovania zo samostatných technických jednotiek (ESA)
C.6.1 Všeobecne
C.6.2 Podmienky skúšky
C.6.3 Stav ESA počas skúšok
C.6.4 Druh antény, poloha a nasmerovanie
C.7 Metódy skúšania odolnosti ESA proti elektromagnetickému vyžarovaniu
C.7.1 Všeobecne
C.7.2 Vyjadrenie výsledkov
C.7.3 Podmienky skúšky
C.7.4 Stav ESA počas skúšok
C.7.5 Nevyhnutná skúška a podmienka
C.7.6 Vybudenie nevyhnutnej intenzity poľa
C.7.7 Kontrolné a sledovacie zariadenie
C.8 Skúška ESD
Príloha D (informatívna) – Meranie maximálneho výkonu – Alternatívna metóda
D.1 Všeobecne
D.2 Podmienky skúšky
D.3 Postup skúšky
Literatúra