Tlačiť

STN EN 10245-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 10245-1
Slovenský názov: Oceľový drôt a drôtené výrobky. Organické povlaky na oceľovom drôte. Časť 1: Všeobecné požiadavky
Anglický názov: Steel wire and wire products - Organic coatings on steel wire - Part 1: General rules
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 25.220.60, 77.140.65
Triediaci znak: 42 6474
Úroveň zapracovania: idt EN 10245-1:2011
Vestník: 03/12
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 10245-1:2001-12 (42 6474)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy:Obsah normy STN EN 10245-1
Foreword
Introduction
1 Scope
2 Normative references
3 Terms and definitions
4 Requirements and testing methods for the organic coating material
4.1 General
4.2 Requirements
4.2.1 Composition
4.2.2 Colour
4.2.3 Apparent density
4.2.4 Hardness
4.2.5 Tensile strength and elongation
4.2.6 Shelf life
4.2.7 The melt flow characteristics (extrusion index)
4.3 Test methods for organic coating materials as supplied by the manufacturer
4.3.1 General
4.3.2 Colour
4.3.3 Density
4.3.4 Method for determining Shore Hardness of organic coating material
4.3.5 Method for determining the tensile strength and elongation
5 Requirements and testing methods for the organic coating on wire
5.1 General
5.2 Requirements
5.2.1 Appearance of organic coating
5.2.2 Colour
5.2.3 Gloss
5.2.4 Thickness of organic coating
5.2.5 Adherence of organic coating
5.2.6 Resistance to impact (mechanical shock)
5.2.7 Spark testing
5.3 Testing methods
5.3.1 Appearance of the organic coating
5.3.2 Colour
5.3.3 Gloss
5.3.4 Thickness of the organic coating
5.3.5 Adherence test
5.3.6 Impact resistance (mechanical shock)
5.3.7 Spark test
6 Performance tests for the organic coating
6.1 General
6.2 Performance requirements
6.2.1 General
6.2.2 Accelerated exposure test to artificial light (resistance to weathering)
6.2.3 Accelerated exposure to salt spray
6.2.4 Accelerated exposure to humidity
6.2.5 Accelerated exposure to humid atmospheres containing levels of sulphur dioxide
6.2.6 Resistance to natural weathering (long term)
6.3 Performance testing
6.3.1 General
6.3.2 Test for accelerated artificial light exposure
6.3.3 Accelerated test for exposure to salt spray
6.3.4 Accelerated exposure test for resistance to humidity
6.3.5 Accelerated exposure test for resistance to sulphur dioxide in a humid atmosphere
6.3.6 Long term natural weathering test
7 Retests
8 Inspection and Quality assurance
Bibliography