RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 16114
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 16114


Označenie: STN EN 16114 zrušená
Slovenský názov: Služby manažérskeho poradenstva
Anglický názov: Management consultancy services
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2012
Dátum zrušenia: 1. 5. 2019
Jazyk: SK
ICS: 03.080.20
Triediaci znak: 96 5021
Úroveň zapracovania: idt EN 16114:2011
Vestník: 06/12
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 20700:2019-05 (96 5021)
Nahradené normy: STN EN 16114:2012-03 (96 5021)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma poskytuje návod na efektívne poskytovanie služieb manažérskeho poradenstva.Táto európska norma je aplikovateľná u všetkých poskytovateľov služieb manažérskeho poradenstva: u verejných a súkromných spoločností, vládnych inštitúcií, neziskových organizácií a vnútorných poradenských útvarov bez ohľadu na ich vlastníctvo, štruktúru, veľkosť alebo zameranie.Obsah normy STN EN 16114
Predhovor
Úvod
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Zásady
4.1 Všeobecne
4.2 Politiky
4.2.1 Regulačný rámec
4.2.2 Komunikácia
4.2.3 Etika
4.2.4 Spoločenská zodpovednosť organizácie
4.2.5 Spôsobilosť
4.2.6 Kvalita
4.2.7 Záruky
4.2.8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
4.3 Priebežné hodnotenie a zlepšovanie
5 Ponukové konanie
5.1 Všeobecne
5.2 Účel
5.3 Vstup
5.4 Výsledok
5.5 Obsah
5.5.1 Všeobecne
5.5.2 Súvislosti
5.5.3 Služby a dodávky
5.5.4 Prístup a plán práce
5.5.5 Úlohy a zodpovednosť
5.5.6 Podmienky
6 Vykonávanie
6.1 Všeobecne
6.2 Účel
6.3 Vstup
6.4 Výsledok
6.5 Obsah
6.5.1 Všeobecne
6.5.2 Spresnenie schváleného pracovného plánu
6.5.3 Implementácia pracovného plánu
6.5.4 Manažérstvo a monitorovanie zadania
6.5.5 Schválenie a prijatie
7 Uzatvorenie
7.1 Všeobecne
7.2 Účel
7.3 Vstup
7.4 Výsledok
7.5 Obsah
7.5.1 Právne a zmluvné záležitosti
7.5.2 Záverečné zhodnotenie a zlepšovanie
7.5.3 Administratívne záležitosti
7.5.4 Komunikácia
7.5.5 Nevybavené drobné podnety
Príloha A (informatívna) – Príklady etického návodu pre poskytovateľov SMP
Príloha B (informatívna) – Príklady hodnôt pre poskytovateľov SMP
Príloha C (informatívna) – Príklady obsahu vyhlásenia o spoločenskej zodpovednosti
Príloha D (informatívna) – Príklady hodnotiaceho kritéria
Literatúra