RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1888
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1888


Označenie: STN EN 1888 zrušená
Slovenský názov: Výrobky určené na starostlivosť o deti. Detské kočíky. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy
Anglický názov: Child care articles.Wheeled child conveyances.Safety requirements and test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2012
Dátum zrušenia: 31. 12. 2019
Jazyk: SK
ICS: 97.190
Triediaci znak: 94 3008
Úroveň zapracovania: idt EN 1888:2012
Vestník: 09/12
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1888-1:2019-06 (94 3008)
Nahradené normy: STN EN 1888:2004-04 (94 3008)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma uvádza bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na detské kočíky skonštruované na prepravu jedného alebo viac detí, každého do 15 kg a navyše 20 kg na akejkoľvek začlenenej plošine, na ktorej môže dieťa stáť.Obsah normy STN EN 1888
Predhovor
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Všeobecné požiadavky a skúšobné podmienky
4.1 Vzorky
4.2 Zásada najnepriaznivejších podmienok
4.3 Tolerancie pre skúšobné zariadenie
4.4 Skúšobné podmienky
4.5 Určenie chráneného priestoru
4.5.1 Chránený priestor sedačiek
4.5.2 Chránený priestor lôžok dlhších ako 800 mm
4.5.3 Chránený priestor lôžok s maximálnou vnútornou dĺžkou 800 mm a autosedačiek
4.6 Určenie spojnice
5 Skúšobné zariadenie
5.1 Skúšobné závažia
5.1.1 Všeobecne
5.1.2 Skúšobné závažie A
5.1.3 Skúšobné závažie B
5.1.4 Skúšobné závažie C
5.1.5 Skúšobné závažie D
5.1.6 Skúšobné závažie D0
5.1.7 Skúšobné závažie F
5.1.8 Skúšobné závažie G
5.1.9 Skúšobná tyč
5.2 Skúšobné sondy
5.2.1 Prstové sondy
5.2.2 Sonda predstavujúca boky/bedrá
5.2.3 Veľká sonda predstavujúca hlavu
5.3 Zariadenie na meranie uhla
5.4 Skúšobná guľa
5.5 Výkyvná doska
5.6 Valec na malé časti
5.7 Skúšačka na prehryznutie/preseknutie
5.8 Skúšobný povrch
5.9 Pravouhlé zarážky
5.10 Zariadenie na skúšku na nerovnom povrchu
5.10.1 Prekážky
5.10.2 Kĺbové ramená (pozri prílohu B)
6 Chemické nebezpečenstvá (pozri A.2)
7 Tepelné nebezpečenstvá (pozri A.3)
8 Mechanické nebezpečenstvá (pozri A.4)
8.1 Ochranná funkcia (pozri A.4.2)
8.1.1 Vhodnosť vozidla
8.1.2 Minimálna vnútorná výška lôžka
8.1.3 Zádržný systém a zapínadlá/spony
8.2 Nebezpečenstvá zachytenia (pozri A.4.3)
8.2.1 Diery a otvory
8.2.2 Zachytenie medzi rukoväť a lôžko
8.3 Nebezpečenstvá súvisiace s pohyblivými časťami (pozri A.4.4)
8.3.1 Požiadavky
8.3.2 Kolesá
8.3.3 Blokovací mechanizmus (blokovacie mechanizmy)
8.4 Nebezpečenstvá súvisiace so zamotaním/zapletením (pozri A.5)
8.5 Nebezpečenstvá súvisiace s dusením a prehltnutím (pozri A.6)
8.5.1 Požiadavky
8.5.2 Skúšobné metódy
8.6 Nebezpečenstvá súvisiace so zadusením (pozri A.7)
8.6.1 Vnútorný poťah lôžka a sedačky
8.6.2 Plastové balenie
8.7 Nebezpečné hrany a výčnelky (pozri A.8)
8.8 Parkovacie/odstavné a brzdové zariadenia (pozri A.9)
8.8.1 Požiadavky
8.8.2 Skúšobné metódy
8.9 Stabilita (pozri A.10)
8.9.1 Stabilita vozidla
8.9.2 Pozdĺžna stabilita lôžka s držadlami na nosenie
8.10 Konštrukčná celistvosť (pozri A.11)
8.10.1 Držadlá na nosenie a miesta pripevnenia držadla lôžok a odnímateľných sedačiek
8.10.2 Pevnosť a trvanlivosť pripevňovacích zariadení lôžok, sedačiek alebo autosedačiek
8.10.3 Skúška na nerovnom povrchu
8.10.4 Dynamická pevnosť
8.10.5 Pevnosť kolies
8.10.6 Pevnosť rukoväti
9 Trvanlivosť označenia
10 Informácie o výrobku
10.1 Všeobecne
10.2 Označenie výrobku
10.3 Informácie pre kupujúceho
10.4 Návod na používanie
Príloha A (informatívna) – Odôvodnenia
A.1 Všeobecne
A.2 Chemické nebezpečenstvá (pozri kapitolu 6)
A.3 Tepelné nebezpečenstvá (pozri kapitolu 7)
A.4 Mechanické nebezpečenstvá (pozri kapitolu 8)
A.4.1 Všeobecne
A.4.2 Ochranná funkcia (pozri 8.1)
A.4.3 Nebezpečenstvá týkajúce sa zachytenia (pozri 8.2)
A.4.4 Nebezpečenstvá súvisiace s pohyblivými časťami (pozri 8.3)
A.5 Nebezpečenstvá súvisiace so zamotaním/zapletením (pozri 8.4)
A.6 Nebezpečenstvá súvisiace s dusením a prehltnutím (pozri 8.5)
A.7 Nebezpečenstvá súvisiace so zadusením (pozri 8.6)
A.8 Nebezpečné hrany a výčnelky (pozri 8.7)
A.9 Parkovacie/odstavné a brzdové zariadenia (pozri 8.8)
A.10 Stabilita (pozri 8.9)
A.11 Konštrukčná celistvosť (pozri 8.10)
Príloha B (informatívna) – Príklady kĺbových ramien na udržiavanie vozidla na skúšobnom zariadení pri skúške na nerovnom povrchu
Príloha C (informatívna) – Usmernenie na použitie 8.3.3.1.1.3 Náhodné/neúmyselné uvoľnenie blokovacieho mechanizmu (blokovacích mechanizmov)
C.1 Príslušné definície
C.2 Usmernenia na používanie 8.3.3.1.1.3 Náhodné/neúmyselné uvoľnenie blokovacieho mechanizmu (blokovacích mechanizmov)
C.2.1 Všeobecne
C.2.2 Výrobky vybavené jedným samostatným ovládacím zariadením (výrobky, ktoré možno sklopiť len jednou rukou)
C.2.3 Výrobky vybavené dvoma ovládacími zariadeniami
C.2.4 Výrobky, ktoré majú troje alebo viacero ovládacích zariadení
C.2.5 Výrobky, na ktoré sa vzťahujú odlišné požiadavky
Príloha D (informatívna) – Odchýlka typu A
Literatúra
Obrázok 1 – Chránený priestor sedačiek
Obrázok 2 – Vplyv postrannej ochrany na určenie chráneného priestoru
Obrázok 3 – Chránený priestor lôžok dlhších ako 800 mm
Obrázok 4 – Spojnica
Obrázok 5 – Spojnica sedačky v tvare hojdacej siete (ležadla)
Obrázok 6 – Skúšobné závažie A
Obrázok 7 – Skúšobné závažie B
Obrázok 8 – Skúšobné závažie C
Obrázok 9 – Skúšobné závažie D
Obrázok 10 – Skúšobné závažie D0
Obrázok 11 – Skúšobné závažie F
Obrázok 12 – Skúšobné závažie G
Obrázok 13 – Sondy s polguľovým koncom
Obrázok 14 – Kužeľová sonda na sieťovinu
Obrázok 15 – Kužeľové sondy
Obrázok 16 – Sonda predstavujúca boky/bedrá
Obrázok 17 – Veľká sonda predstavujúca hlavu
Obrázok 18 – Zariadenie na meranie uhla
Obrázok 19 – Výkyvná doska
Obrázok 20 – Valec na malé časti
Obrázok 21 – Skúšačka na prehryznutie/preseknutie
Obrázok 22 – Skúšobné zuby
Obrázok 23 – Prekážka typu A na skúšku na nerovnom povrchu
Obrázok 24 – Prekážka typu B na skúšku na nerovnom povrchu
Obrázok 25 – Usporiadanie na skúšku na nerovnom povrchu
Obrázok 26 – Meranie uhlov operadla
Obrázok 27 – Skúška zadržiavania
Obrázok 28 – Meranie minimálnych vnútorných výšok lôžka
Obrázok 29 – Miesta na pripevnenie postroja
Obrázok 30 – Umiestnenie zarážky
Obrázok 31 – Skúška oderu
Obrázok 32 – Umiestnenie skúšobného závažia B v sedačke pri skúškach stability
Obrázok 33 – Umiestnenie skúšobného závažia B pri skúške stability športových kočíkov, v ktorých uhol medzi operadlom a sedadlom je 150° alebo väčší
Obrázok 34 – Umiestnenie skúšobného závažia A alebo skúšobného závažia F pri skúške stability vozidiel vybavených autosedačkou
Obrázok 35 – Skúška pevnosti a trvanlivosti pripevňovacích zariadení lôžok, sedačiek a autosedačiek
Obrázok 36 – Skúška dynamickej pevnosti
Obrázok 37 – Pohyb vozidla počas skúšky rukoväti
Obrázok 38 – Skúška dynamickej odolnosti rukoväti
Obrázok 39 – Skúška dynamickej odolnosti vysúvacej rukoväti (vysúvacích rukovätí)
Obrázok B.1 – Príklady kĺbových ramien na udržiavanie vozidla na skúšobnom zariadení pri skúške na nerovnom povrchu
Tabuľka C.1 – Príklady blokovacích mechanizmov s jedným ovládacím zariadením
Tabuľka C.2 – Príklady blokovacích mechanizmov s dvoma ovládacími zariadeniami
Tabuľka C.3 – Príklady blokovacích mechanizmov s tromi alebo viacero ovládacími zariadeniami