Tlačiť

STN 73 6242/Z1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 6242/Z1
Slovenský názov: Vozovky na mostoch pozemných komunikácií. Navrhovanie a požiadavky na materiály
Anglický názov: Pavements on road bridges.Design and material specifications
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 6242
Úroveň zapracovania:
Vestník: 10/12
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje požiadavky na vlastnosti materiálov, zásady návrhu, realizáciu, skúšanie a kontrolu kvality vozoviek na mostoch pozemných komunikácií (s výnimkou dočasných mostov) a na konštrukciách podobných mostom alebo slúžiacich na rovnaký účel.