RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 50399/O1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 50399/O1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 50399/O1
Slovenský názov: Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Meranie uvoľňovania tepla a tvorby dymu na kábloch počas skúšky šírenia plameňa. Skúšobné zariadenia, postupy, výsledky
Anglický názov: Common test methods for cables under fire conditions.Heat release and smoke production measurement on cables during flame spread test.Test apparatus, procedures, results
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2013
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 34 7104
Úroveň zapracovania:
Vestník: 12/12
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 50399 špecifikuje skúšobné zariadenie a skúšobné postupy na hodnotenie vertikálneho šírenia plameňa, uvoľňovania tepla a tvorby dymu a výskytu horiacich kvapiek/častíc vo vertikálne inštalovaných zväzkoch vodičov alebo káblov, elektrických alebo optických, za definovaných podmienok.