RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO/IEC 17024
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO/IEC 17024Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO/IEC 17024
Slovenský názov: Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb (ISO/IEC 17024: 2012)
Anglický názov: Conformity assessment. General requirements for bodies operating certifikation of persons
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2013
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 03.120.20
Triediaci znak: 01 5258
Úroveň zapracovania: idt ISO/IEC 17024:2012, idt EN ISO/IEC 17024:2012
Vestník: 03/13
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO/IEC 17024:2013-01 (01 5258)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma obsahuje zásady a požiadavky na orgán certifikujúci osoby podľa špecifických požiadaviek a zahŕňa vývoj a udržiavanie certifikačnej schémy osôb.Obsah normy STN EN ISO/IEC 17024
Predhovor
Úvod
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Všeobecne požiadavky
4.1 Zákonné podmienky
4.2 Zodpovednosť za rozhodnutie o certifikácii
4.3 Manažérstvo nestrannosti
4.4 Financie a záväzky
5 Požiadavky na štruktúru
5.1 Manažment a organizačná štruktúra
5.2 Väzba medzi štruktúrou certifikačného orgánu a školením
6 Požiadavky na zdroje
6.1 Všeobecné požiadavky na pracovníkov
6.2 Pracovníci zapojení do certifikačných činností
6.3 Externé obstarávanie
6.4 Iné zdroje
7 Záznamy a informačné požiadavky
7.1 Záznamy žiadateľov, kandidátov a certifikovaných osôb
7.2 Verejné informácie
7.3 Dôvernosť
7.4 Bezpečnosť
8 Certifikačné schémy
9 Požiadavky na certifikačný proces
9.1 Proces podania žiadosti
9.2 Proces posudzovania
9.3 Proces skúšania
9.4 Rozhodnutie o certifikácii
9.5 Pozastavenie, odobratie alebo zúženie oblasti certifikácie
9.6 Recertifikačný proces
9.7 Používanie certifikátov, loga a značky
9.8 Odvolanie proti rozhodnutiu o certifikácii
9.9 Sťažnosti
10 Požiadavky na systémy manažérstva
10.1 Všeobecne
10.2 Všeobecné požiadavky na systém manažérstva
Príloha A (informatívna) – Zásady pre certifikačné orgány na certifikáciu osôb a ich certifikačné činnosti
Literatúra