Tlačiť

STN P ISO/TS 22002-3Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN P ISO/TS 22002-3
Slovenský názov: Preventívne (prerekvizitné) programy bezpečnosti potravín. Časť 3: Poľnohospodárstvo
Anglický názov: Prerequisite programmes on food safety. Part 3: Farming
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2013
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 67.020, 67.040
Triediaci znak: 56 0305
Úroveň zapracovania: idt ISO/TS 22002-3:2011
Vestník: 09/13
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *1 V 09/19
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť normy ISO 22002 špecifikuje požiadavky a usmernenia na navrhovanie, implementáciu a dokumentovanie preventívnych (prerekvizitných) programov (PRP), ktorými sa udržiava hygiena prostredia a ktorými sa kontrolujú riziká bezpečnosti potravín v rámci potravinárskeho reťazca. Vzťahuje sa na všetky organizácie (vrátane jednotlivých poľnohospodárov alebo skupiny poľnohospodárov) bez ohľadu na rozsah a zložitosť krokov v poľnohospodárskom článku potravinárskeho reťazca, ktoré chcú implementovať PRP takým spôsobom, aby vyriešili požiadavky uvedené v čl. 7.2 normy ISO 22000. Ak organizácia používa túto časť normy ISO 22002 ako odkaz na účely vlastného vyhlásenia o zhode alebo sa usiluje o certifikáciu podľa normy ISO 22000: 2005, odchýlky od tejto normy (napr. tam, kde sa uplatní vylúčenie alebo sa implementujú iné opatrenia) treba zdôvodniť a dokumentovať. Požaduje sa, aby takáto odchýlka nespôsobila, že organizácia nebude spĺňať požiadavky normy ISO 22000.