RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN ISO/IEC 20000-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN ISO/IEC 20000-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN ISO/IEC 20000-1
Slovenský názov: Informačné technológie. Manažérstvo služieb. Časť 1: Požiadavky na systém manažérstva služieb
Anglický názov: IInformation technology – Service management – Part 1: Service management system requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2014
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 03.080.99, 35.020
Triediaci znak: 36 9788
Úroveň zapracovania: idt ISO/IEC 20000-1:2011
Vestník: 05/14
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN ISO/IEC 20000-1:2008-08 (36 9788)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť ISO/IEC 20000 je normou systému manažérstva služieb (SMS). Definuje požiadavky pre poskytovateľa služieb na plánovanie, zriaďovanie, implementáciu, prevádzku, monitorovanie, posudzovanie a vylepšovanie SMS. Požiadavky zahŕňajú návrh, prechod, dodávku a zlepšovanie služieb na splnenie požiadaviek na služby. Obrázok 2 znázorňuje SMS vrátane procesov ma-nažérstva služieb. Rôzni poskytovatelia služieb môžu procesy manažérstva služieb a vzťahy medzi procesmi implementovať rôznym spôsobom. Typ vzťahu medzi poskytovateľom služieb a zákaz¬ní¬kom ovplyvňuje spôsob implementácie procesov riadenia služieb.