Tlačiť

STN P ISO/TS 22002-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN P ISO/TS 22002-2
Slovenský názov: Preventívne (prerekvizitné) programy bezpečnosti potravín. Časť 2: Stravovacie služby
Anglický názov: Prerequisite programmes on food safety. Part 2: Catering
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2014
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 67.040
Triediaci znak: 56 0305
Úroveň zapracovania: idt ISO/TS 22002-2:2013
Vestník: 04/14
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *1 V 09/19
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť ISO/TS 22002 špecifikuje požiadavky na dizajn, implementáciu a udržiavanie preventívnych (prerekvizitných) programov (PRP), ktoré slúžia na kontrolu nad rizikami pre bezpečnosť potravín v stravovacích službách.Vzťahuje sa na všetky organizácie, ktorých činnosť zahŕňa spracovanie, prípravu, distribúciu, prepravu a podávanie potravín a pokrmov a ktoré chcú implementovať PRP podľa požiadaviek uvedených v čl. 7.2 normy ISO 22000: 2005. Predmet tejto časti ISO/TS 22002 zahŕňa stravovacie služby, stravovacie služby pri leteckej preprave, pri železničnej preprave, na banketoch, okrem iného v centrálnych aj v odlúčených prevádzkach, v školských a závodných jedálňach, v nemocniciach a zariadeniach zdravotníckej starostlivosti, v hoteloch, reštauráciách, kaviarňach, pri výdaji stravy a v potravinárskych obchodoch. Uplatňovanie tejto časti normy ISO/TS 22002 nezbavuje jej používateľa od zodpovednosti za dodržiavanie aktuálne platných a uplatniteľných predpisov.