RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1304
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1304Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1304
Slovenský názov: Keramické strešné škridly a tvarovky. Definície a špecifikácie výrobkov
Anglický názov: Clay roofing tiles and fittings. Product definitions and specifications
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2014
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 01.040.91, 91.100.25
Triediaci znak: 72 2680
Úroveň zapracovania: idt EN 1304:2013
Vestník: 04/14
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1304:2014-01 (72 2680)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje požiadavky na keramické strešné škridly a tvarovky pre strešné krytiny striech so sklonom, ako aj pre obklady vonkajších a vnútorných striech. Táto európska norma platí pre všetky keramické strešné škridly a tvarovky, ako sú definované v kapitole 3. Keramické strešné škridly a tvarovky, ktoré sú v zhode s európskou normou, sú vhodné na strešné krytiny a na obklady vonkajších a vnútorných stien. Táto európska norma stanovuje minimálne požiadavky na výrobok, ktoré pokiaľ sú splnené v čase vyex-pedovania zabezpečujú, že výrobok spĺňa potrebné funkcie vo vzťahu k deklarovaným parametrom aj pri zmenách, ktorým je vystavený každý stavebný materiál pri normálnych podmienkach použitia. Výsledky skúšok, získané podľa tejto európskej normy, sa vzťahujú na výrobky v čase ich ponuky na predaj.