Tlačiť

STN EN 60081/A5Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 60081/A5
Slovenský názov: Dvojpäticové žiarivky. Prevádzkové požiadavky
Anglický názov: Double-capped fluorescent lamps. Performance specifications
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2014
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 36 0275
Úroveň zapracovania: idt IEC 60081:1997/A5:2013, idt EN 60081:1998/A5:2013
Vestník: 08/14
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárod. norma špecifikuje prevádzkové požiadavky na dvojpäticové žiarivky na všeobecné osvetľovanie.