RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 15751/Oa
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 15751/OaPridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 15751/Oa
Slovenský názov: Automobilové palivá. Palivo metylestery vyšších mastných kyselín (FAME) a jeho zmesi s motorovou naftou. Stanovenie oxidačnej stálosti zrýchlenou oxidačnou metódou
Anglický názov: Automotive fuels. Fatty acid methyl ester (FAME) fuel and blends with diesel fuel. Determination of oxidation stability by accelerated oxidation method
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2015
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 65 6191
Úroveň zapracovania:
Vestník: 01/15
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: V článku 12.3 sa opravuje "0372 69" na "0,372 69".
Predmet normy: Táto európska norma určuje skúšobnú metódu na stanovenie oxidačnej stálosti palív pre vznetové motory meraním indukčnej periódy paliva až do 48 h. Metóda je použiteľná na metylestery mastných kyselín (FAME) so zámerom na používanie ako čisté biopalivo alebo ako primiešavacia zložka pre motorové nafty a zmesi FAME a nafty ropného pôvodu obsahujúce minimálne dve percentá objemu FAME.