Tlačiť

STN EN ISO 11990-2


Označenie: STN EN ISO 11990-2 zrušená
Slovenský názov: Lasery a laserové zariadenia. Určenie odolnosti tracheotomických rúrok proti laseru. Časť 2: Manžety tracheotomických rúrok (ISO 11990-2: 2010)
Anglický názov: Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tubes - Part 2: Tracheal tube cuffs (ISO 11990-2:2010)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2015
Dátum zrušenia: 1. 4. 2019
Jazyk: EN
ICS: 11.040.10, 31.260
Triediaci znak: 19 2017
Úroveň zapracovania: idt ISO 11990-2:2010, idt EN ISO 11990-2:2014
Vestník: 03/15
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 11/15, 8/16,
Nariadenie vlády: 582/2008
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 11990:2019-04 (19 2017)
Nahradené normy: STN EN ISO 11990-2:2010-12 (19 2017)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: